Auteur archieven: nhweb

Nieuws februari 2021

Ledenvergadering Plaatselijk Belang 2020/2021. De Ledenvergadering van Plaatselijk Belang Balkbrug van 2020 heeft vanwege de huidige Corona maatregelen niet kunnen plaatsvinden en ook voor 2021 is dit niet mogelijk, daarom zal de ledenvergadering digitaal worden gehouden op maandag 29 maart a.s. om 20.00 uur. Nadere informatie over digitale deelname volgt. Verzilveringlening  gemeente Hardenberg: Huiseigenaren van 58 jaar en ouder kunnen ...

Lees verder »

Visie Dorpshart Balkbrug

In het voorjaar en de zomer van 2020 heeft de focusgroep gewerkt aan de visie ‘Dorpshart Balkbrug’. De kiem voor deze visie werd in 2015 gelegd, tijdens het eerste Dorpsgesprek Balkbrug, waarna in 2017 de dorpsvisie Balkbrug 2025 is opgesteld. Toen is ook de focusgroep Dorpshart Balkbrug (voorheen Nieuwe Dorpstraat) opgericht om het speerpunt centrumontwikkeling op te pakken. Vanaf 2019 ...

Lees verder »

4 mei Herdenking in Balkbrug.

Dit jaar is de 4 mei herdenkingsdienst in MFC Trefpunt en bij het monument bij de brandweerkazerne in het gemeentepark afgelast. Gekeken is of er op een of andere manier toch een herdenking kan worden gehouden voor de oorlogsslachtoffers . Dat is mogelijk gemaakt door een dienst te houden in de Reestkerk, die op 4 mei kan worden bekeken via ...

Lees verder »

De Stuw wil haar steentje bijdragen!

De Stuw wil graag iets voor een ander betekenen en haar steentje bijdragen.  Ook nu, door de vergaande maatregelen die i.v.m. het Corona virus zijn genomen . De Stuw is bereikbaar voor inwoners die bijv.  praktische hulp kunnen gebruiken (denk aan boodschappenservice, hond uitlaten etc. Of behoefte hebben aan telefonisch contact; voor een praatje of een telefonisch maatje . Maar de ...

Lees verder »

AED adoptieplan

De Stichting Hartveilig Hardenberg, (hierna ook ‘de stichting’), is op 17 september 2007 opgericht om uitvoering te geven aan de opdracht van de gemeenteraad van Hardenberg aan het college van Burgemeester en Wethouders om te komen tot een dekkend netwerk van Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s) gekoppeld aan een netwerk van gecertificeerde reanimatie- en AED-hulpverleners. Ook zijn meer dan 1000 gecertificeerde ...

Lees verder »

Balkbrug viert op dinsdag 7 april 2020 75 jaar bevrijding !

In de hele Provincie Overijssel wordt op verschillende plaatsen en data  75 bevrijding gevierd en in Balkbrug is dat op 7 april. Plaatselijke Belang Balkbrug , een vertegenwoordiging van Buurtvereniging Eikenbos en een aantal enthousiaste inwoners van ons dorp zijn druk bezig met om 7 april om feestelijke dag voor jong en oud te laten worden. Hierbij al een (voorlopig) ...

Lees verder »

Nieuws van Plaatselijk Belang Balkbrug december 2019

Balkbrug stemt nee tegen uitbreiding Veldzicht ……... Tijdens de kerstmarkt van woensdag 11 december j.l. heeft Plaatselijk Belang Balkbrug in hun stand de bezoekers de mogelijkheid gegeven om een korte enquete in te vullen over de plannen voor uitbreiding van Veldzicht, daarbij zijn 400 stemmen uitgebracht. Een grote meerderheid gaf aan tegen de uitbreidingsplannen te zijn: 375, er waren 25 ...

Lees verder »