Gesprek met Vechtdal Verbinding

Op dinsdag 18 januari hebben een aantal bestuursleden van Plaatselijk Belang Balkbrug een gesprek gehad met Age Beuving, projectmanager van de Vechtdal Verbinding, over de onderdoorgang. “Wij hebben eind vorig jaar dorpsgenoten opgeroepen om hun ervaringen met ons te delen, positief en/of negatief, deze hebben wij gebundeld en overgedragen aan de heer Beuving tijdens dit gesprek”, vertelt Luc Smink. Een korte opsomming van de reacties die Plaatselijk Belang ontvangen heeft volgt hieronder:
• De onderdoorgang is zeker een vooruitgang qua doorstroming, echter ligt de gemiddelde snelheid van de voertuigen die hier doorheen gaan naar mijn idee hoger dan hetgeen maximaal is toegestaan.
• De kruising ervaar ik als zeer onoverzichtelijk én gevaarlijk, met name voor fietsers. 
• Op de kruising is het een wirwar aan verschillende verkeersdeelnemers (wandelaars, fietsers, brommers, automobilisten) die op één groot ‘speelplein’ samenkomen. Waardoor het soms lastig in te schatten is wie welke plek in neemt op de kruising. Een belijning die het midden van de weg aangeeft zou al voor de nodige helderheid kunnen zorgen.
• Daarnaast vind ik het zebrapad wel erg breed, zeker ten opzichte van de overige ruimte die overblijft.
• De afstelling van de stoplichten zijn één grote ergernis voor mij. Waarom springt het licht op rood en moet ik stoppen, terwijl er verder geen andere verkeersdeelnemer te bekennen is? Als de intentie van deze afstelling is om de snelheid eruit te halen, dan is deze zeker geslaagd. Een groene golf zou wat mij betreft wenselijker zijn, met eventueel flitspalen in verband met de snelheid.
• Ik loop vaak richting Katingerveld vanaf de molen. En het stoplicht is voor fietsers geeft amper genoeg tijd om over te steken. Ik kan mij voorstellen dat een langzamer persoon of iemand die wat slechter ter been is dit helemaal niet haalt. Bovendien heb ik gemerkt dat op rustige momenten het rode licht ook nog wel eens genegeerd wordt.
• Wat wij missen zijn zebrapaden ter hoogte van de Chinees om de Ommerweg over te steken en de Meppelerweg.  En als je met de fiets over het fietspad langs de Zwolseweg fietst en dan de Ommerweg rechts wilt inslaan, moet je bijna haaks om. Geleidelijk naar rechts zou stukken prettiger zijn.

“Het was een prettig gesprek waarin begrijpend werd gereageerd op de inbreng vanuit het dorp. Deze wordt meegenomen in hun evaluatie en ze komen nog met een reactie hierop”. Er is een eerste rapport gedeeld met Plaatselijk Belang waarin resultaten van een onderzoek naar de gereden snelheid in Balkbrug getoond worden. Dit rapport wordt nog door een onafhankelijke derde partij beoordeelt. De reactie van deze partij op dit rapport zal samen met de reactie vanuit Vechtdal Verbinding op de ingebrachte punten vanuit het dorp besproken worden. Dit gebeurt tijdens een tweede afspraak die op korte termijn gepland wordt en waarbij ook de groep ‘Verkeersveilig Balkbrug’ aansluit. Deze groep heeft ook veel reacties opgehaald vanuit de directe omgeving van de onderdoorgang en deze zijn ook overgedragen aan de heer Beuving.