Nieuwe focusgroep voor 4 kwadranten

De onderdoorgang is nu al ruim een half jaar in gebruik. Er is een lang traject aan de onderdoorgang vooraf gegaan. Maar nu hij er eenmaal is, stopt het traject niet zomaar voor Plaatselijk Belang. Zo is veiligheid bijvoorbeeld een punt dat onder de aandacht blijft, maar ook de invulling van de vier kwadranten. Hierbij altijd met de Dorpsvisie, opgesteld door en voor het dorp, op tafel.

De focusgroep ‘Dorpshart’ heeft aangegeven zich te willen beperken tot de bovenkant van de onderdoorgang en dan is het van belang een nieuwe focusgroep op te starten die in overleg met de grondeigenaren de invulling van de vier kwadranten op zich zal nemen. “Uiteraard hebben we te maken met eigenaren van deze gronden, waarvan één met al een jarenlange vergunning en een ander met al concrete plannen voor een supermarkt, maar samen met de verschillende eigenaren willen we graag kijken naar een integrale invulling van ons dorpshart zoals deze ook genoemd wordt in de Dorpsvisie” vertelt Jarno Keizer.

De afgelopen periode heeft Plaatselijk Belang zich ervoor ingezet om in gesprek te komen met de eigenaren. Een gezamenlijk gesprek is op dit moment nog niet gelukt, ook mede door de geldende maatregelen. “Maar we weten dat trajecten als deze zich niet door de maatregelen laten tegenhouden, dus gaan afzonderlijk wel in gesprek met de eigenaren. Zo is er al gesproken met de heer Beverwijk, die al jaren een vergunning op de plank heeft liggen om te mogen bouwen op de locatie van de oude brandweerkazerne. Deze vergunning wordt op dit moment getoetst aan de huidige regelgeving. Daarnaast zijn er twee vergunningaanvragen gedaan voor het kappen van bomen. Bij navraag bij de gemeente blijkt de eerste vergunningaanvraag te gaan om meerdere –  kleine – bomen te gaan die eigendom zijn van de heer Beverwijk en de tweede aanvraag gaat over twee kastanjebomen die op grond van de gemeente staan. De drie karakteristieke grote kastanjebomen en de daarnaast staande linde zouden daarmee blijven staan” vervolgt Jarno.

Verder is bekend wat de plannen van de heer Nanning zijn; de bouw van een nieuwe supermarkt. Dan blijven de andere twee kwadranten nog over. Jarno: “Aan beide kanten zijn er plannen, dat is ons duidelijk geworden. Van de ene zijde door een plan wat ons voorgesteld is door één van de eigenaren, maar ook door geruchten die wij horen in het dorp. Wij zetten ons er voor in om duidelijk te krijgen wat de precieze plannen zijn, in welk stadium en of deze passen binnen de Dorpsvisie. We zijn daarmee niet tegen plannen die er zijn, maar ze moeten wel in grote lijnen kunnen voldoen aan wensen die onze dorpsgenoten hebben aangegeven. Hierbij zijn we in gesprek met de gemeente en er is op woensdag 8 december een gesprek geweest met de eigenaar van het voormalige Paddy’s Pub en Brazil. Tijdens dit gesprek zijn de voorlopige plannen gepresenteerd. Naar aanleiding van het gesprek zijn er toch nog een aantal vragen naar boven gekomen, dus wij gaan op korte termijn een vervolggesprek met onder andere de gemeente inplannen.”

Deze gesprekken zijn de start van de nieuwe focusgroep. Tijdens de informatieavond had Plaatselijk Belang eigenlijk een oproep willen doen aan de mensen om zich aan te melden voor deze focusgroep, maar doordat die avond is geannuleerd is ook deze oproep blijven liggen. Deze doet Plaatselijk Belang nu alsnog. “Wil jij meedenken over de invulling van de kwadranten en daarmee de belangen van het dorp behartigen? Voel je je betrokken bij dit onderwerp, heb je hier geen commercieel belang bij en heb je tijd om er voldoende energie in te steken? Meld je dan aan voor de focusgroep via secretaris@pbbalkbrug.nl. Zodra de focusgroep gevormd is wordt je uiteraard zo snel mogelijk bijgepraat over de gesprekken die al geweest zijn, de actuele status van de plannen en wat er van je verwacht wordt de komende tijd” sluit Jarno af.