Voorkeursrecht op stuk grond in Balkbrug

Gemeente Hardenberg heeft een stuk grond in Balkbrug aangewezen als grond waarop een ‘gemeentelijk voorkeursrecht’ wordt gevestigd. Onder dit stuk grond vallen alle weilanden naast de Dronkemanslaan tot en met de Eerste Schansweg. Op 21 december neemt de gemeenteraad de beslissing of ze dit goedkeuren. Een voorkeursrecht houdt in dat, áls de grondeigenaar wil verkopen, de gemeente het recht van eerste koop heeft. Wethouder Breukelman heeft aangegeven dit te doen om grond veilig te stellen voor eventuele toekomstige woningbouw. “Als Plaatselijk Belang zijn we op dit moment niet voor en niet tegen deze plannen. Want ja, woningbouw is belangrijk voor Balkbrug. Maar dat is onze natuur, geschiedenis en cultuur ook. Is dit de beste locatie voor woningbouw of is er wellicht een andere locatie in ons dorp die hier geschikt voor zou zijn? Of lopen we in ons mooie dorp op andere locaties ook tegen deze zelfde tegenargumenten aan?” begint Henk Mennink. Voorop staat dat Plaatselijk Belang blij is met de actie dat de gemeente nadenkt over toekomstige woningbouw, want er is wel behoefte aan woningen, het liefst betaalbare woningen voor starters en ouderen. “Maar we pleiten ook voor behoud van onze natuur en cultuur. Het aanzicht van de Dronkemanslaan, de laanstructuur en de gehele geschiedenis van dit gebied van de Koloniën van Weldadigheid is zeker belangrijk voor het dorp en dit willen we wel graag intact houden. En ook willen we zorgen dat er voorzien kan worden in de behoefte aan woningen. Niet voor niets worden beide onderwerpen genoemd in onze Dorpsvisie, het is daarom zeker voor ons belangrijk om hierin een goed evenwicht te vinden.”