Buslijn 31

Er zijn enkele wijzigingen in het openbaar vervoer rondom Balkbrug doorgevoerd. Hierdoor heeft Balkbrug geen noord-zuidverbinding (Hoogeveen-Zuidwolde-Balkbrug-Ommen) meer met het openbaar vervoer. Door de Provincie Overijssel en de gemeente Hardenberg is gezocht naar een tijdelijke oplossing. Er is nu een scholierenlijn (lijn 669) ingezet die, afhankelijk van de dag en schooltijden, twee of drie ritten per dag rijdt tussen Balkbrug en Ommen.

Er is besloten de buslijn tussen Balkbrug en Zuidwolde via Dedemsvaart te laten rijden in plaats van via Balkbrug. Dit ondanks het feit dat door Plaatselijk Belang aangegeven is dat er hiervoor geen draagvlak is en de gemeente ook heeft aangedrongen de wijziging niet door te voeren. Er is voor gepleit dat ook de verbinding tussen Balkbrug en Hoogeveen in stand moet blijven. Daarom wordt hier als tussenoplossing een splitspendel ingezet waarbij men via een overstap in Zuidwolde alsnog richting Hoogeveen kan. Vanuit Plaatselijk Belang is navraag gedaan naar de tijdstippen waarop de spitspendel zal rijden. Dit jaar wordt er door de gemeentes Hardenberg en Ommen, Provincie Overijssel en Plaatselijk Belang Balkbrug gezocht naar een passende en structurele oplossing voor Balkbrug.