Historie

De oprichtingsvergadering van Plaatselijk Belang Balkbrug vond plaats op 11 oktober 1979. In de periode daaraan voorafgaand waser een aantal vergaderingen geweest waarin o.a. statuten waren voorbereid.

Op 11 oktober 1979 werd de heer GW Prins benoemd tot voorzitter. mevrouw  J.L. Kessens tot secretaris en de heer E. Pelleboer tot penningmeester. Zaken die in de eerste jaren aan de orde kwamen waren o.a. de inrichting van de sporthal, plaatsing bewegwijzeringsborden, reconstructie Zwolseweg en vanaf 1986 is structureel de  4- mei-herdenking een taak voor Plaatselijk Belang.

In de eerste jaren na de oprichting lag het ledental rond de 200. In 1995 werd er een ledenwerfactie gestart en kwam het aantal leden op ongeveer 600. Begin 2000 lag het ledenaantal op ongeveer 900.

In 2017 is PB Balkbrug een vereniging met ongeveer 700 leden.

Onderwerpen die door de jaren heen steeds ter sprake komen zijn de woningbouwplannen, industrieterrein en onderhoud wegen. Door de gemeente wordt op veel gebieden informatie gegeven en gevraagd aan PB Balkbrug.