Auteur archieven: nhweb

Fietspad

Houdt het fietspad dat de gemeente Staphorst langs de Heerenweg gaat aanleggen richting Balkbrug straks op bij de gemeentegrens?Plaatselijk Belang Balkbrug hoopt dit niet en daarom is in een brief aan de raadsleden van de gemeente Hardenberg deze situatie onder de aandacht gebracht. Als er samengewerkt kan worden met de gemeente Staphorst zal dit waarschijnlijk een kostenbesparing geven en toeristisch ...

Lees verder »

Uitstel voor toekenning werelderfgoed voor Ommerschans.

Unesco heeft de nominatie van de Koloniën van Weldadigheid om werelderfgoed te worden voorlopig afgewezen. Volgens de Commissie voor het Werelderfgoed is de wens nog niet voldoende onderbouwd voor een toekenning van de beschermde status. De afwijzing van Unesco is nog niet definitief. De commissie erkent dat de koloniën een bijzondere historische poging waren om armoede te bestrijden. Daarom wil ...

Lees verder »

Plan voor elektrische laadpalen in gemeente Hardenberg.

Plaatselijk Belang  Balkbrug heeft overleg gehad met de Gemeente Hardenberg  over het plaatsen van elektrische laadpalen. De laadpaal moet geplaatst worden op grond van de gemeente Hardenberg. Pbb heeft de voorkeur aangegeven voor plaatsen van de elektrische laadpaal  in het dorp. Een bewoner kan ook zelf een aanvraag doen : Als een bewoner een aanvraag doet voor het plaatsen van ...

Lees verder »