Straatverlichting in het buitengebied

In december 2022 is er een eerste informatieavond van de gemeente geweest over de verlichting in het buitengebied. Doel van de avond was informeren over de verlichting die de komende tijd aangepakt en vernieuwd zou worden. Bewoners en PB-en uit de gemeente waren uitgenodigd om ideeën naar voren te brengen.

De informatieavond was bedoeld om te informeren over verlichting en wat nodig en noodzakelijk is en wat juist niet. Tijdens de avond kon geen algemene conclusie getrokken worden, deze is ook sterk afhankelijk van de plaats en het tijdstip. De gemeente vroeg de aanwezigen daarom om inbreng om die plaats en dat tijdstip nauwkeuriger te bepalen en daarmee antwoord te geven op de vraag: wanneer en op welke tijdstippen is welke verlichting noodzakelijk?

Hierop hebben we als PB Balkbrug dorpsgenoten opgeroepen om met ideeën te komen. Vanuit het dorp kwamen hierop een 3tal reacties welke gingen over wel of niet een lantaarnpaal voor de deur. Deze hebben we uiteraard doorgegeven, maar dit samen met onvoldoende kennis bij ons als bestuur over dit onderwerp leek het een willekeur aan oplossingen te worden en geen totaalplan. Daarom hebben we de gemeente begin 2023 gevraagd om een (meerjarige-)visie op dit onderwerp met de kennis die zij hierover wel in huis hebben. Een onderwerp waarbij we als PB Balkbrug veiligheid als uitgangspunt houden. Daarbij blijft wel het probleem aanwezig dat het gevoel van veiligheid niet hetzelfde is als veiligheid.

Uiteindelijk kregen we vanuit de gemeente de vraag om in het najaar van 2023 te reageren op de verschillende proeflocaties binnen de gemeente waar voorbeelden te zien waren van alternatieve oplossingen die de openbare verlichting kunnen vervangen. Dit hebben we gedaan, maar ook hierbij en tijdens de overige bijeenkomsten hebben we het steeds benoemd; maak een visie. Nu hebben we in mei een brief ontvangen waarin genoemd wordt dat in deelgebied 2 (De Krim, Lutten, Slagharen, De Belte/Schuinesloot) in januari 2024 gestart is met de vervanging van de openbare verlichting. Daarnaast staat de realisatie van de vervanging van de openbare verlichting in de overige deelgebieden ook gepland voor dit jaar. In Balkbrug zal dit vanaf week 32 t/m week 44 plaatsvinden.

Het uitgangspunt van de gemeente is daarbij de verlichting in het buitengebied niet uit te breiden en de oude verlichting één op één te vervangen door LEDverlichting. Eventuele wijzigingen op dat uitgangspunt worden beschouwd als “maatwerk”. Daarbij kan, zoals de gemeente dit aangeeft, ‘incidenteel een lichtmast worden verwijderd als dat uit verkeers- en sociale veiligheid mogelijk is’. Bij uitzondering wordt een lichtmast bijgeplaatst daar waar dat uit verkeers- of sociale veiligheid noodzakelijk is en het laagspanningsnet dat mogelijk maakt. Wanneer dit niet mogelijk is vanwege het ontbreken van laagspanningskabels zal er gekozen worden van één van de alternatieven die te zien waren bij de proeflocaties, bijvoorbeeld het toepassen van markering of glasbollen.

Als PB Balkbrug betreuren we het dat er alsnog geen visie ligt waar we meerdere keren om gevraagd hebben. Daarnaast staan er verschillende vragen nog open, zoals wat er met de ingebrachte punten/reacties gedaan wordt. Zo is er door een inwoner gevraagd op een locatie in het buitengebied een lichtmast toe te voegen; wordt dit ook uitgevoerd en/of wanneer wordt dit besloten wel of niet te doen? Als PB Balkbrug blijven we daarom de gemeente aandacht vragen voor dit onderwerp.