Burgemeester Offinga bezoekt Balkbrug

Samen met wethouder Mary Looman en twee ambtenaren bracht burgemeester Offinga vrijdag 17 december een kennismakingsbezoek aan Balkbrug. Het gezelschap werd ontvangen in MFC Trefpunt door enkele leden van Plaatselijk Belang Balkbrug. Er volgde een rondleiding door dit multifunctionele centrum. Met de auto reden ze vervolgens naar enkele belangrijke plekken in het dorp. De eerste stop was bij de sportvelden, die deels worden geprivatiseerd. Er is een project van een miljoen euro voor onder meer nieuwe sportaccommodatie. Vervolgens werd er gestopt bij het Katingerveld waar de verkeersveiligheid moet worden verbeterd door het doortrekken van de weg langs de melkfabriek.

De kruising en de vier ‘kwadranten’ waren als derde aan de beurt.

De kruising is een hele verbetering ten opzichte van de oude situatie, maar er moeten nog verbeterpunten opgepakt worden. Zo wordt er veel te hard gereden op de Zwolseweg. Rondom de kruising is er behoefte aan woningen voor ouderen, starters en gezinnen. De gemeente zou richtlijnen moeten ontwikkelen die duidelijkheid geven aan projectontwikkelaars, lokale eigenaren en het dorp. Offinga was erg te spreken over het resultaat en de plannen.

De scholen vormden de vierde stop op de route. De schooldirecties zijn bezig met het nieuwe gebouw, maar daarnaast moet ook de verkeerssituatie en de bibliotheek in ogenschouw worden genomen. Stop vijf was natuurlijk Sluis V. De gemeente heeft een voorkeursrecht bij de woningbouw in dit gebied. De burgemeester gaf aan dat dit alleen betekent dat de gemeente bij eventuele plannen als eerste aan tafel zit en niet verrast kan worden door projectontwikkelaars.

Hoe trots de inwoners van Balkbrug zijn op het dorp en hoe groot de inzet is van alle vrijwilligers, is de burgemeester zeker duidelijk geworden. En de noodzaak om naar de bredere samenhang te kijken en de communicatie te verbeteren zijn goed aan de orde geweest tijdens de gesprekken. Al met al was het een positieve ochtend.