PB Balkbrug houdt je op de hoogte

Wij houden onze dorpsgenoten waar mogelijk van alle onderwerpen waar PB Balkbrug zich mee bezig houdt op de hoogte. Zoals jullie in ons jaaroverzicht kunnen lezen zijn dit er veel. Niet alle contacten, onderwerpen, ontmoetingen en activiteiten die plaatsgevonden hebben staan hierin. Dit is simpelweg te veel. We hopen dat het een beeld geeft van wat er leeft in ons dorp. En hoe wij daar als PB Balkbrug op hebben ingespeeld.

Naast dit jaaroverzicht proberen wij ook zoveel mogelijk te delen via onze website, een nieuwsbrief of tijdens onze ledenvergadering. Social media zoals Facebook maken we tot nu toe (nog) geen gebruik van. Onze reden voor deze terughoudendheid is dat we vaak de nuance missen en wordt er op berichten soms heel persoonlijk en extreem gereageerd. Een heel andere reactie als wanneer mensen face-to-face met elkaar in gesprek zouden zijn.

We hopen dat onze dorpsgenoten begrip hebben voor het punt dat wij als PB Balkbrug niet altijd alles direct kunnen en mogen delen. Er wordt ons soms iets onder embargo verteld, er zijn onderwerpen die ook wij goed moeten voorbereiden om gesprekken aan te gaan en wij willen dat partijen die informatie met ons delen ons ook als een te vertrouwen partij beschouwen. Zo kunnen we deuren openhouden om met elkaar in gesprek te gaan en samen verder te komen. We zijn regelmatig met de gemeente en provincie in contact, dit kost veel tijd en hiervan blijft wellicht veel onder de radar, maar deze contacten blijven voor ons en Balkbrug heel nuttig.

Een recent voorbeeld hiervan is Jumbo Nanning. Ons werd verteld dat de nieuwbouwplannen niet door konden gaan. Dit was nieuws wat niet direct gedeeld mocht worden, maar wat ons wel activeerde op een ander punt. Dat er geen nieuw gebouw gaat komen is een eigen keuze van de eigenaar, daar gaan wij niet over. Maar dit nieuws heeft wel invloed op het project ‘Scholen als hart’, waarbij voor de verkeersveiligheid nog altijd geen oplossing is en waaraan de nieuwbouw van de supermarkt wellicht mee kon helpen. Dit en een gesprek met een betrokken ambtenaar waarbij bleek dat het project ‘Scholen als hart’ al heel lang stil ligt heeft ons doen besluiten om op zeer korte termijn in te spreken bij de gemeenteraad met de vraag om het locatieonderzoek te heroverwegen. Hierop zijn wij vrij snel benaderd door een regionale krant en werd daardoor ons standpunt over dit project en daarmee ook het nieuws over de supermarkt eerder bekend via andere kanalen dan ons eigen. Nu blijkt dat de gemeente niet openstaat voor een heroverweging, wat wij zeer betreuren, blijven wij alsnog de ontwikkelingen rondom de supermarkt in de gaten houden. Zo heeft de gemeente toegezegd financieel te ondersteunen met de inrichting van de openbare ruimte rondom de supermarkt, zodat deze mogelijk ook in verbinding kan komen met het zuidwestelijke kwadrant waar de huidige eigenaren op het moment samenwerken om tot een plan te komen voor de toekomst. Wat gaat hiermee gebeuren? Brengt ons opnieuw terug op het integrale plan waar wij al jaren op hameren richting de gemeente. Want dit ergens kleine nieuwsbericht, waar de eigenaar volledig in zijn recht staat om een eigen keuze over te maken, heeft wel degelijk invloed op andere onderwerpen die spelen in Balkbrug. En daar blijven wij voor gaan; kijk integraal, kijk naar ons dorp, ga voor het algemene belang in ons dorp en breng het bij elkaar.

Belangrijk is ook om te beseffen dat wij allemaal vrijwilligers zijn die zich met hart en ziel inzetten voor ons mooie dorp. En dit gebeurt naast onze eigen drukke persoonlijke levens. Daarin kunnen soms periodes zijn waarin de prioriteit even wat meer in de privésituatie moet liggen. Maar zelfs in die periodes blijven wij ons als bestuur inzetten voor Balkbrug. Wij zijn als PB Balkbrug niet altijd bij machte om alle wensen vanuit het dorp om te zetten in gerealiseerde plannen, maar wij pleiten altijd voor het algemene belang en de leefbaarheid en veiligheid van ons dorp. En blijven daarbij zoeken naar het leggen van verbindingen om zoveel mogelijk onderwerpen bij elkaar te brengen en samen op te pakken. Voorop staat voor ons altijd het algemene belang van jullie als dorpsgenoten en Balkbrug waar het zoveel mogelijk ‘Puur Genieten voor Iedereen!’ is.

Wij kunnen niet van alles automatisch op de hoogte zijn. Daarom horen wij ook graag andersom van onze dorpsgenoten wat er speelt en leeft in ons dorp, want soms komt nieuws eerder bij bijvoorbeeld de buurman terecht dan bij ons. Wil je nieuws, ideeën, wensen en/of opmerkingen met ons delen dan kan dat via de mail; secretaris@pbbalkbrug.nl, maar men mag ook gerust één van de bestuursleden aanspreken of een brief in de ideeënbus bij Jumbo Nanning doen. Reacties op brieven in de ideeënbus volgen persoonlijk, via de mail en/of via onze website. Wees welkom!