School als hart

Plaatselijk Belang Balkbrug informeert geregeld naar de status van de plannen rondom de nieuw te bouwen school op de huidige locatie van OBS Prinses Margriet. Op dit moment is er een themaraad georganiseerd die in december hun eerste bijeenkomst gehad heeft. In deze themaraad zijn alle toekomstige bewoners van de nieuwe school verenigd en die bespreekt alle zaken rondom de invulling van de nieuwbouw. Daarnaast wordt er nu gekeken naar de kinderopvang. Beide scholen (OBS Prinses Margriet en CNS Balkbrug) hebben een eigen kinderopvang. Maar vanuit de gemeente is aangegeven dat hiervan maar één in het nieuwe gebouw zal komen. Gekeken wordt welke het meest passend is bij de scholen. De beslissing hiervan ligt bij de gemeente. Vanuit Plaatselijk Belang is aangegeven dat wij graag betrokken willen zijn bij het proces, zoals o.a. bij het verkeersplan. Zodra de scholen verder zijn in hun planning en er gewerkt gaat worden aan bijvoorbeeld een programma van eisen zal een nieuwe focusgroep van Plaatselijk Belang zeker aangehaakt zijn.