Auteur archieven: nhweb

School als hart

Plaatselijk Belang Balkbrug informeert geregeld naar de status van de plannen rondom de nieuw te bouwen school op de huidige locatie van OBS Prinses Margriet. Op dit moment is er een themaraad georganiseerd die in december hun eerste bijeenkomst gehad heeft. In deze themaraad zijn alle toekomstige bewoners van de nieuwe school verenigd en die bespreekt alle zaken rondom de ...

Lees verder »

Ledenvergadering 2022

De Ledenvergadering van Plaatselijk Belang Balkbrug van dit jaar zal gehouden worden op maandagavond 9 mei. “We wijken hiermee af van andere jaren, toen de Ledenvergadering altijd in maart gehouden werd. Door dit moment wat later in het jaar te kiezen hopen we weer een fysieke Ledenvergadering te kunnen houden aangezien de Corona-maatregelen steeds meer versoepeld lijken te worden” geeft ...

Lees verder »

Vechtdal Verbinding Nieuwsbrief

De werkzaamheden aan de N377 zullen de komende tijd van invloed zijn op velen van ons, want deze gaat 3 weken geheel dicht. Lees wat er wanneer en waar gaat gebeuren in deze nieuwsbrief. Lees de nieuwsbrief hier!

Lees verder »

Nieuwe focusgroep voor 4 kwadranten

Plaatselijk Belang zoekt mensen die samen de nieuwe focusgroep op willen starten waarvan de invulling van de vier kwadranten het eindpunt zal zijn. Omdat het onderwerp natuurlijk niet kan wachten is deze al deels gestart met leden vanuit Plaatselijk Belang en de focusgroep ‘Dorpshart’. En er wordt gesproken met mensen die zich aangemeld hebben. Maar wij zoeken nog meer mensen. ...

Lees verder »

Buslijn 31

Er zijn enkele wijzigingen in het openbaar vervoer rondom Balkbrug doorgevoerd. Hierdoor heeft Balkbrug geen noord-zuidverbinding (Hoogeveen-Zuidwolde-Balkbrug-Ommen) meer met het openbaar vervoer. Door de Provincie Overijssel en de gemeente Hardenberg is gezocht naar een tijdelijke oplossing. Er is nu een scholierenlijn (lijn 669) ingezet die, afhankelijk van de dag en schooltijden, twee of drie ritten per dag rijdt tussen Balkbrug ...

Lees verder »

Burgemeester Offinga bezoekt Balkbrug

Samen met wethouder Mary Looman en twee ambtenaren bracht burgemeester Offinga vrijdag 17 december een kennismakingsbezoek aan Balkbrug. Het gezelschap werd ontvangen in MFC Trefpunt door enkele leden van Plaatselijk Belang Balkbrug. Er volgde een rondleiding door dit multifunctionele centrum. Met de auto reden ze vervolgens naar enkele belangrijke plekken in het dorp. De eerste stop was bij de sportvelden, ...

Lees verder »

Nieuwe focusgroep voor 4 kwadranten

De onderdoorgang is nu al ruim een half jaar in gebruik. Er is een lang traject aan de onderdoorgang vooraf gegaan. Maar nu hij er eenmaal is, stopt het traject niet zomaar voor Plaatselijk Belang. Zo is veiligheid bijvoorbeeld een punt dat onder de aandacht blijft, maar ook de invulling van de vier kwadranten. Hierbij altijd met de Dorpsvisie, opgesteld ...

Lees verder »

Voorkeursrecht op stuk grond in Balkbrug

Gemeente Hardenberg heeft een stuk grond in Balkbrug aangewezen als grond waarop een ‘gemeentelijk voorkeursrecht’ wordt gevestigd. Onder dit stuk grond vallen alle weilanden naast de Dronkemanslaan tot en met de Eerste Schansweg. Op 21 december neemt de gemeenteraad de beslissing of ze dit goedkeuren. Een voorkeursrecht houdt in dat, áls de grondeigenaar wil verkopen, de gemeente het recht van ...

Lees verder »

Wij ontvangen graag uw mening

De geplande informatieavond van Plaatselijk Belang rondom de onderdoorgang kon vanwege de aangescherpte maatregelen helaas niet doorgaan. Er wordt gekeken wanneer deze alsnog kan plaatsvinden zodra de maatregelen dit toelaten. “Wij hebben gelezen dat er behoefte was aan een online informatieavond” begint Annemieke Stegerman. “Maar we hebben hier bewust niet voor gekozen, vanwege de manier waarop we ons programma die ...

Lees verder »

Verplaatsing glascontainers

Plaatselijk Belang heeft in november Infobrug gevraagd een nieuwsbericht te plaatsen op Facebook over een nieuwe locatie van de glascontainers. Dit nieuws hadden we vanuit de gemeente ontvangen om te delen met het dorp. Maar na plaatsing van dit nieuwsbericht bleek dat Frank Nanning, de eigenaar van de te bouwen supermarkt waar de glascontainers mogelijk komen te staan, nog in ...

Lees verder »