Auteur archieven: nhweb

Ledenvergadering PB Balkbrug

Na een kort welkomstwoord door de voorzitter werd maandag 9 mei de Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang geopend. Er werd een korte samenvatting gegeven van een uitgebreid ingekomen stuk waarin op verschillende punten kritiek werd gegeven richting PB Balkbrug. “Omdat dit stuk zeer kort voor de ledenvergadering was binnengekomen, was de reactie in eerste instantie vooral ook vanuit emotie. Wat ...

Lees verder »

Meedenken over Dorpshart Balkbrug

De gemeente Hardenberg organiseert, in samenwerking met focusgroep ‘Dorpshart’, op donderdag 28 april van 19.30 tot 21.30 uur een informatiebijeenkomst in MFC Trefpunt. Deze gaat over de plannen van het openbaar gebied voor Dorpshart Balkbrug. Zoals al eerdergenoemd zijn de gemeente en de focusgroep al langere tijd bezig met de aankleding van de bovenkant van de onderdoorgang. Er zijn ondertussen ...

Lees verder »

Ledenvergadering 2022

De Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang Balkbrug van dit jaar zal gehouden worden op maandagavond 9 mei. “We wijken hiermee af van andere jaren, toen de Ledenvergadering altijd in maart gehouden werd. We hebben dit moment wat later in het jaar gekozen in de hoop dat we weer een fysieke Ledenvergadering konden houden aangezien de Corona-maatregelen steeds meer versoepeld werden” ...

Lees verder »

Dodenherdenking

“Dit jaar zijn de coronamaatregelen niet meer van toepassing, dus kunnen we weer als voorheen samenkomen in MFC Trefpunt en bij het monument voor de brandweerkazerne” vertelt Jantje Veneman over de invulling van Dodenherdenking dit jaar. De herdenkingsdienst in MFC Trefpunt begint om 19.00 uur en wanneer u hier belangstelling voor heeft bent u van harte welkom. Namens de gemeente ...

Lees verder »

Dodenherdenking

Vorig jaar kon de Dodenherdenking niet plaatsvinden zoals andere jaren ivm de Corona-maatregelen. Er is toen in de Reestkerk een dienst van tevoren opgenomen, waarbij Nicky Fiks het gedicht ‘Vanavond ben ik stil…’ voorgedragen heeft en de kranslegging door twee leden van Plaatselijk Belang gedaan is. “Deze dienst en kranslegging kon op 4 mei digitaal bekeken worden. Helaas liet hierbij ...

Lees verder »

Woningbouwconvenant getekend

Op woensdagavond 16 februari is het nieuwe woningbouwconvenant ondertekend. Zoals eerdergenoemd is hierover op 2 februari een gesprek geweest tussen Plaatselijk Belang en de gemeente. Er is toen gesproken over het minimaal aantal te bouwen woningen, de verschillende bouwprojecten en de wensen vanuit het dorp. Het minimaal aantal te bouwen woningen zal ook in dit woningconvenant neerkomen op zo’n 50 ...

Lees verder »

Brieven uit het dorp

Wij hebben een aantal brieven met tips/vragen/opmerkingen ontvangen vanuit het dorp, dank daarvoor! Omdat er ook een aantal anonieme brieven tussen zaten kunnen we niet rechtstreeks met die persoon contact opnemen om door te geven wat we met zijn of haar brief doen, vandaar dat we onze reactie op onze website geplaatst hebben. Mocht je alsnog graag contact willen hebben ...

Lees verder »

Servicepunt Vrijwilligers – petitie en workshop

Teken de petitieAlle verenigingen, stichtingen en coöperaties moeten hun bestuursleden inschrijven in het UBO-register voor 27 maart 2022, zodat de overheid weet wie de Uiteindelijk Belanghebbende is van jouw vrijwilligersorganisatie. Of je nu een budget van € 500,- of van € 500.000,- hebt, maakt helemaal niets uit. Het is één van de vele regels die de afgelopen jaren over het ...

Lees verder »

Een groen centrum in Balkbrug

Focusgroep ‘Dorpshart’ heeft een gesprek gehad met Erik Meesters (projectleider) en Nico Lansink (wethouder) van de gemeente Hardenberg onder andere over de aanleg van het groen in het centrum van Balkbrug. Uit dit gesprek is naar voren gekomen dat de voorlopige planning nu bekend is. Zo gaat er een bomenspecialist aan de slag met een groenplan en nog voor de ...

Lees verder »

Woningbouw in Balkbrug

Op meerdere locaties in Balkbrug zijn er (voorlopige) plannen voor woningbouw, o.a. rondom de onderdoorgang en bij Sluis V. En tegelijkertijd is nu het moment om een nieuw woningconvenant op te stellen met de gemeente. Op woensdag 2 februari hebben bestuursleden Henk Mennink, Henk Brouwer en Frens van ’t Zand van Plaatselijk Belang hierover een gesprek gehad met wethouder Martijn ...

Lees verder »