Auteur archieven: nhweb

Duurzamere oplossing voor schade bermen buitengebied

Vanwege de aanleg van de onderdoorgang in Balkbrug en de uitvoering van werkzaamheden in de gemeente Staphorst is door omrijdend verkeer extra schade ontstaan aan wegbermen in de omgeving van Balkbrug. Door het uitwijken in de bermen zijn bermen en ook bermverhardingen verzakt. Hierdoor ontstaan er onwenselijke situaties voor het verkeer. Als Plaatselijk Belang hebben wij hier, ook via de ...

Lees verder »

Ideeënbus van Plaatselijk Belang Balkbrug bij Jumbo Nanning

Al een tijdje staat er een ideeënbus bij Jumbo Nanning. Een groene brievenbus waarin inwoners van Balkbrug hun ideeën, wensen, opmerkingen enz., die betrekking hebben op de leefbaarheid in Balkbrug, kwijt kunnen. Maria Compagner; “Waar in het begin er weinig respons uit het dorp kwam, lijken dorpsgenoten onze ideeënbus nu toch te kunnen vinden. En daar zijn we blij mee, ...

Lees verder »

Plaatselijk Belang Balkbrug hoort graag uw ervaringen

De onderdoorgang is nu een half jaar in gebruik, op donderdag 17 juni is hij officieel geopend. Hiermee kwam een enorm groot project met veel verandering voor met name Balkbrug tot een einde en begon het wennen aan de nieuwe verkeerssituatie. Wij van Plaatselijk Belang Balkbrug zijn benieuwd naar uw ervaring(en) rondom de onderdoorgang. Daarom organiseren wij op dinsdag 23 ...

Lees verder »

Nieuwe voorzitter Plaatselijk Belang Balkbrug

Na het vertrek van Ronald Folders was het een tijdje onduidelijk wie zijn plek, als voorzitter van Plaatselijk Belang, zou gaan opvullen. Tot afgelopen week, toen Henk Brouwer aangaf deze taak op zich te willen nemen. Hij zal vanaf heden de nieuwe voorzitter van Plaatselijk Belang Balkbrug zijn. Henk Brouwer: “Het is belangrijk dat Plaatselijk Belang Balkbrug een vast gezicht ...

Lees verder »

Onderdoorgang Balkbrug officieel geopend

Donderdagmiddag 17 juni is de onderdoorgang officieel geopend. In verband met de maatregelen rondom Corona kon hier een kleine groep mensen bij aanwezig zijn die betrokken zijn geweest bij dit project. Onder hen Gedeputeerde Bert Boerman, wethouder Alwin Te Rietstap, namens focusgroep ‘Dorpshart’ Wendy Brouwer en Alie ten Kate, vertegenwoordigers van de Provincie en aannemer en ir. Arend Rutgers van ...

Lees verder »

Biodiversiteit voor Balkbrug

Biodiversiteit staat sterk in de belangstelling en is een heel breed begrip. Het gaat over de variatie en de kwaliteit van het biologische leven op aarde; over de balans tussen aarde, mens, dier en plant en over bodem, water, grondstoffen en voedsel. Deze verschillende onderdelen houden de natuur in balans. Samen vormen ze een levende en productieve natuur. Dit noemen ...

Lees verder »

Vertraging werkzaamheden Meppelerweg Balkbrug

Afgelopen weken zijn we gestart met de werkzaamheden aan de Meppelerweg en de noordelijke parallelweg. We werken aan het riool en richten het straatwerk opnieuw in. In verband met het weer en hinder in de grond aan kabels en leidingen die niet bekend waren, is de planning gewijzigd. Concreet betekent dit dat de werkzaamheden aan de Meppelerweg, inclusief de afsluiting, ...

Lees verder »

Nieuws februari 2021

Ledenvergadering Plaatselijk Belang 2020/2021. De Ledenvergadering van Plaatselijk Belang Balkbrug van 2020 heeft vanwege de huidige Corona maatregelen niet kunnen plaatsvinden en ook voor 2021 is dit niet mogelijk, daarom zal de ledenvergadering digitaal worden gehouden op maandag 29 maart a.s. om 20.00 uur. Nadere informatie over digitale deelname volgt. Verzilveringlening  gemeente Hardenberg: Huiseigenaren van 58 jaar en ouder kunnen ...

Lees verder »