Auteur archieven: nhweb

Provincie Overijssel maakt met nieuwe subsidieregeling het planten van bomen aantrekkelijker

Provincie Overijssel maakt met nieuwe subsidieregeling het planten van bomen aantrekkelijker. Nieuw is namelijk dat aanvragers voor een straat, een wijk, een buurtschap of een dorp hun verzoek kunnen bundelen. Een mooie kans voor Balkbrug om nog groener te worden! Lees hier meer over de subsidieregeling: https://www.overijssel.nl/actueel/nieuws/@R5f/provincie-overijssel-maakt-nieuwe-subsidieregeling/

Lees verder »

Brainstormsessie Jeugd Balkbrug – verslag 6 juli

Woensdag 6 juli zijn de uitkomsten van de eerste brainstormsessie op 1 juni verder uitgewerkt naar concrete actiepunten voor de korte en lange termijn. De jeugd is aan de slag gegaan met de organisatie van een activiteit en de ouders hebben punten op papier gezet voor de lange termijn. Aan de start van de avond werd eerst ‘On Tour in Balkbrug -Gewoon Actief’ ...

Lees verder »

Gesprek met projectontwikkelaar van Paddy’s Pub

De voorlopige plannen van de ontwikkelaar bij Paddy’s Pub zijn in een eerder gesprek afgelopen december gepresenteerd. “Wanneer we hier de Dorpsvisie naast hielden dan kwamen er toch wel een aantal punten naar voren waartegen we als Plaatselijk Belang samen met de betrokken focusgroep bezwaar hebben aangetekend. We zijn daarmee niet tegen plannen die er zijn, maar ze moeten wel in grote lijnen kunnen voldoen ...

Lees verder »

De initiatievencoach – eerste hulp bij goede ideeën!

Via de gemeente zijn wij geïnformeerd over initiatievencoach van de regio Vechtdal Maarten Boomans. Hij werkt in opdracht van de Provincie Overijssel en is onderdeel van het team Sociale Kwaliteit.  Maarten Boomans vertelt: “Burgerinitiatieven in Overijssel krijgen een duwtje in de rug door onze aanpak. Inwoners bedenken vaak samen de beste initiatieven om hun omgeving mooier te maken, want inwoners weten zelf het beste hoe zij hun omgeving aantrekkelijk willen houden ...

Lees verder »

Vervolggesprek Vechtdal Verbinding

Maandag 16 mei heeft er opnieuw een gesprek plaatsgevonden met Age Beuving, projectmanager van de Vechtdal Verbinding, over de onderdoorgang. Hierbij was ook de groep ‘Verkeersveilig Balkbrug’ aangesloten. Er is o.a. gesproken over de uitkomsten van het onderzoek wat gedaan is naar de gereden snelheid in Balkbrug. Er is gebleken dat zeker niet iedereen zich aan de geldende snelheid houdt, ...

Lees verder »

Een integrale aanpak rondom woningbouw, wegen en voorzieningen

Zoals te lezen in ons jaaroverzicht hebben we al meerdere keren richting de gemeente gehamerd op een integrale aanpak van de woningbouw, wegen en voorzieningen in Balkbrug. Er zijn vele verschillende projecten en plannen, die niet gelijktijdig uitgevoerd zullen worden, maar die wel degelijk op elkaar van invloed zijn. Daarom is het belangrijk om alles in het grotere plaatje te ...

Lees verder »

Evenement rondom 75 jaar bevrijding

Twee jaar geleden waren er verschillende activiteiten gepland rondom de viering van 75 jaar bevrijding. Deze konden helaas niet doorgaan vanwege corona. Destijds heeft PB een budget voor de organisatie van deze activiteiten ontvangen. Dit budget mag alleen aan een activiteit en/of evenement besteed worden, die een directe link hebben met deze herdenking. Wordt het hier niet voor gebruikt dan ...

Lees verder »

Werkzaamheden riolering

Rondom Balkbrug ligt een omvangrijk drukrioleringssysteem. Dit systeem ligt er al ca 20 jaar. In de loop der tijd zijn er steeds meer woningen en bedrijven op aangesloten. Ook de afvoer vanuit bestaande percelen neemt steeds meer toe. Hierdoor zijn er regelmatig storingen in het systeem, waardoor de afvoer van afvalwater in het gedrang komt. Het systeem loost aan de ...

Lees verder »

Vervolg brainstormsessie Jeugd Balkbrug – #GOALS! –

Nachtzwemmen in het Heuveltjesbosbad. Kampvuur maken. Verstoppertje door het dorp. Een plek zoals de Welput. Een crossbaan. Een aantal ideeën die aangedragen zijn door de jeugd tijdens de brainstormsessie op woensdagavond 1 juni in MFC Trefpunt. En waar de jeugd vooral keek naar wát ze wilden doen, keken de ouders vooral naar wáár ze dit dan zouden kunnen doen en ...

Lees verder »

‘Fondsenfestival’ vrijdag 1 juli

Op vrijdag 1 juli organiseert de Provincie Overijssel samen met een heel aantal Fondsen het ‘Fondsenfestival’. Initiatiefnemers met mooie plannen kunnen op zoek naar inspiratie, kennis, tips of geld! Zie hier PDF voor de uitnodiging. De uitnodiging staat ook op Samen voor Elkaar https://www.samenvoorelkaar.nl/nieuws/1833-fondsenfestival-1-juli-2022 en op de website van de provincie www.overijssel.nl/fondsenfestival.

Lees verder »