PB Balkbrug dient zienswijze in op plannen terrein Paddy’s Pub

PB Balkbrug gaat op het ontwerpbestemmingsplan ‘Herontwikkeling Coevorderweg 2-4’ (terrein Paddy’s Pub) een zienswijze indienen. PB Balkbrug is niet tegen de ontwikkelingen op dit kwadrant, maar wel kritisch op verschillende details van het plan wat er nu ligt.

Eén van de voor ons belangrijkste details betreft de beoogde doelgroep voor de zorgappartementen. PB Balkbrug twijfelt of het terrein van Paddy’s Pub de juiste locatie voor dementerenden is. Onze Dorpsvisie geeft aan dat het dorp behoefte heeft aan een bredere zorgdoelgroep en 24-uurszorg. Dementie speelt zeker een steeds grotere rol in de samenleving, maar mogelijk zijn hiervoor andere locaties in Balkbrug meer geschikt en veiliger; mochten patiënten buiten de deuren komen dan zitten ze wel gelijk bij een druk kruispunt wat vragen oproept omtrent hun veiligheid en die van de weggebruikers. De vier kwadranten samen zouden ruimte moeten bieden voor ontmoeting en reuring, maar dit zou voor dementerenden eerder voor onrust kunnen zorgen. En gezien de geplande gesloten setting van deze appartementen, wordt dit kwadrant daarmee eerder op slot gezet dan verbonden met de andere kwadranten. Onderzoek door de focusgroep en PB Balkbrug wijst uit dat lokale zorgaanbieders dit type zorg in deze vorm en op deze locatie kwalitatief en financieel niet haalbaar vinden. Dit baart PB Balkbrug zorgen over de duurzaamheid van deze invulling door een voor ons onbekende zorgpartij.

PB Balkbrug wil ook dat er gekeken wordt naar de betaalbaarheid van de koopappartementen. Zodat deze geschikt zijn voor starters en jongeren zoals ons beloofd is. En of er toch niet nog onderzocht kan worden of er plek kan zijn voor horeca, hetzij gecombineerd met de door Balkbrug gewenste zorg.

En ten slotte blijven we ook hier het woord integraliteit noemen. PB Balkbrug blijft erop hameren dat ook dit plan in samenhang bekeken wordt met alle andere plannen die er zijn in Balkbrug, of deze nu al in een vergevorderd stadium zijn of nog in de kinderschoenen staan. 

PB Balkbrug wil duidelijk maken dat ze niet tegen de plannen is, maar wel wil dat er goed gekeken wordt naar de wensen vanuit Balkbrug en niet alleen naar een goed financieel verdienmodel. Een projectontwikkelaar mag uiteraard zijn boterham verdienen en de huidige situatie kan bijna niet slechter, maar dit wil niet zeggen dat we als dorp alles willen en kunnen accepteren. Want als het project afgerond is, is de projectontwikkelaar buiten beeld, maar blijven wij tegen het resultaat aankijken. En wij willen ons best doen dit resultaat zoveel mogelijk te laten aansluiten bij ‘Puur Genieten voor Iedereen!’ zoals genoemd wordt in onze Dorpsvisie.