Gezamenlijke oefening Veldzicht en regionale hulpdiensten

Persbericht vanuit Veldzicht

Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht houdt dinsdag 19 december tussen 14.00 uur en 22.00 uur een grote oefening. Dit gebeurt in samenwerking met Veiligheidsregio IJsselland en verschillende regionale hulpdiensten.

Veilig werken in Veldzicht is een belangrijk speerpunt. Om die reden worden er intern regelmatig uiteenlopende oefeningen gehouden en traint personeel regelmatig op dit gebied. De oefening van 19 december is bijzonder omdat er externe partijen zoals politie, brandweer en ambulancedienst bij betrokken zijn. Deze hulpdiensten zijn bekend met Veldzicht en bieden hulp bij incidenten. Mede vanuit dit oogpunt vinden dit soort oefeningen plaats om de onderlinge samenwerking te trainen en waar nodig aan te scherpen of te verbeteren.

Wat gaat de omgeving merken van de oefening?

Tijdens de oefening op 19 december rijden tussen 14.00 en 22.00 uur meerdere voertuigen van politie, brandweer en ambulance door Balkbrug. Dit doen ze zonder geluidssignalen. Op het terrein voor Veldzicht wordt een zogenoemd Commando Plaats Incident (CoPI) opgebouwd. Vanuit deze rode commandopost wordt de hulpverlening tijdens de oefening binnen de hekken van Veldzicht gecoördineerd.