Bijeenkomst van CTP Veldzicht voor inwoners Balkbrug

Meerdere leden van PB Balkbrug hebben woensdagavond 23 november de door CTP Veldzicht georganiseerde bijeenkomst in MFC Trefpunt bezocht. Reden van deze bijeenkomst was het verschrikkelijke incident wat op 5 november heeft plaatsgevonden waarbij één medewerkster om het leven kwam en twee medewerkers gewond raakten. CTP Veldzicht wilde inwoners informeren over deze gebeurtenis en ruimte bieden om vragen te stellen, omdat zij zich beseffen dat dit incident ook bij de inwoners een impact gehad zal hebben.

Maarten Offinga vertelde zijn beleving van die bewuste zaterdag vanuit zijn rol als burgemeester van de gemeente en de verantwoordelijkheid die de gemeente in dit geval bij de politie heeft. Namens de gemeente was ook gebiedswethouder Werner ten Kate aanwezig.

Na de korte inleiding door de burgemeester vertelden Hanny van Geffen, Algemeen directeur van CTP Veldzicht, en Maaike Philippi, directeur Behandeling, een algemeen verhaal over hoe er omgegaan wordt met incidenten en hoe patiënten behandeld worden door een team van deskundigen en hoe ontzettend trots zij zijn op alle medewerkers van CTP Veldzicht. Ingaan op de details van het incident konden zij helaas niet, vanwege de verschillende onderzoeken die er nu lopen.

Aanwezigen kregen de ruimte om hun vragen te stellen en hiervan werd dan ook gebruik gemaakt. Zorgen werden onder andere gedeeld over familieleden die bij CTP Veldzicht werken, over de patiënten die door het dorp lopen tijdens hun verlof en het onverwachte van deze gebeurtenis die vervolgens ook nog zo enorm heftig is.

Los van de uitkomsten van de onderzoeken, welke nog in volle gang zijn en dus nog op zich laten wachten, wordt er al wel gekeken naar wat men nu al kan doen om de veiligheid nog meer te waarborgen dan men dat al deed. Zo werden er al continue audits rondom o.a. veiligheid gehouden, maar deze zullen ook nu opnieuw ingepland worden. Gesprekken zullen worden gevoerd met medewerkers om te horen hoe men zijn werk beleeft binnen Veldzicht en wat men nodig heeft om zich veilig te (blijven) voelen. En ook zijn er teamcoaches en coaches voor de teamleiders ingesteld om de medewerkers te begeleiden in deze periode van rouw en het zoeken naar een weg om met dit verdriet om te gaan terwijl men ook het werk weer oppakt.

Vanuit CTP Veldzicht werd aangegeven dat men zal blijven zoeken naar manieren om te blijven communiceren met het dorp. Over het algemene verhaal rondom CTP Veldzicht, maar ook over de uitkomsten van de onderzoeken. Veldzicht streeft naar meer openheid en transparantie over activiteiten in de kliniek en over patiënten van de kliniek. Zo zijn er al open dagen georganiseerd en lezingen gegeven in Huize Erica, maar ze willen bijvoorbeeld gerust ook vaker bijeenkomsten organiseren wanneer inwoners die behoefte hebben. Mochten mensen naar aanleiding van het incident en/of deze bijeenkomst nog vragen, zorgen of opmerkingen hebben dan kunnen ze hiervoor terecht bij CTP Veldzicht, maar ook bij PB Balkbrug. Er vinden op regelmatige basis gesprekken plaats waarbij we uw inbreng mee kunnen nemen.