Ledenvergadering PB Balkbrug

Na een kort welkomstwoord door de voorzitter werd maandag 27 maart de Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang geopend.

Omdat er geen ingekomen stukken waren en het verslag van de vorige ledenvergadering ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld werd gingen we vrij snel door naar het financieel verslag, welke toegelicht werd door Jantje Veneman. Daarnaast werd aan de leden voorgesteld om de contributie met ingang van 1 januari 2023 te verhogen van € 4,- naar € 5,- per jaar. Hiertegen zijn geen bezwaren. Als afsluiting van het financiële verslag is, naast Bert de Kwaadsteniet, Ronald Folders als nieuw lid van de kascommissie benoemd. Laatstgenoemde neemt dit over van Jan Schipper.

Dan komt de bestuursverkiezing aan de orde. Twee bestuursleden hebben zich niet herkiesbaar gesteld; Jantje Veneman en Jarno Keizer. We danken hen hartelijk voor hun inzet al die jaren voor PB Balkbrug en daarmee hun inzet voor het dorp. Angelique Ham heeft zich verkiesbaar gesteld en zal de functie van penningmeester van Jantje Veneman overnemen. Daarmee is gelukkig vervanging gevonden voor één stoppend bestuurslid, maar extra nieuwe bestuursleden zijn nog altijd van harte welkom, meld je aan!

Net als vorig jaar werd een brochure met het jaaroverzicht van 2022 uitgedeeld aan de aanwezige leden. Hierin is uitgebreid te lezen waar PB Balkbrug zich in 2022 voor ingezet heeft en wat een eventueel vervolg voor dit jaar is. Ceesjos Verbeek; “Uit dit jaaroverzicht zijn een aantal onderwerpen tijdens de ledenvergadering kort uitgelegd. Dit keer door de bestuursleden die deze onderwerpen zelf ook  in hun takenpakket hebben. Voor iedereen die niet aanwezig was bij de ledenvergadering en wel graag het jaaroverzicht wil inzien; deze is te lezen op https://pbbalkbrug.nl/jaaroverzicht-2022/.”

Rondvraag

Tussen de onderwerpen uit het jaaroverzicht door werd de leden gelegenheid gegeven om vragen te stellen. En ook daarna volgde nogmaals een rondvraag. Hieronder een aantal vragen die gesteld werden:

• De verkeersveiligheid van de N377, zowel aan de kant van de Zwolseweg als de Coevorderweg, De Pol en Katingerveld wordt nog altijd als een onveilige weg ervaren, onder andere door de hoge snelheden en men trekt de juistheid van de cijfers uit een uitgevoerd onderzoek in twijfel.

Deze punten zijn bekend bij PB Balkbrug, maar zullen nogmaals meegenomen worden in de gesprekken die hierover gevoerd gaan worden met de Provincie.

• Hoe staat het met de scholenbouw.

Dit is ook een belangrijke vraag, op het moment van de vergadering staat een afspraak op korte termijn gepland met de gemeente. Hierover volgt later meer informatie.

• Het oversteekpunt op de Ommerweg ter hoogte van de Acacialaan wordt als gevaarlijk ervaren; fietsers (jong en oud) kijken niet uit bij het oversteken en voor automobilisten zou het niet heel duidelijk aangegeven zijn dat hier een oversteekpunt is. Kan hier iets aan gedaan worden, bijvoorbeeld door strepen over de weg te zetten?

Dit punt nemen we mee en gaan we aankaarten bij de gemeente. Vanuit het aanwezige raadslid Arsanio Wiet werd de vraag gesteld of voorlichting een mogelijkheid zou kunnen zijn, zoals nu ook op de (basis)scholen al gebeurd. Ook dit punt nemen we mee. 

FrieslandCampina; Nourishing by Nature

Na de pauze werd er een mooie presentatie gehouden door Jeanette van de Pas, Plantmanager van FrieslandCampina, over de coöperatie die al jarenlang gevestigd is in Balkbrug. FrieslandCampina levert consumentenproducten, zoals melk, yoghurt, kaas, kindervoeding en desserts, producten voor de professionele markt, waaronder room- en boterproducten, ingrediënten en halffabricaten voor producenten van kindervoeding, de voedingsmiddelenindustrie en de farmaceutische sector. Ze hebben vestigingen in 31 landen en exporteren naar meer dan honderd landen wereldwijd.

Verteld werd over het ontstaan van de coöperatie en over de vele merken die door FrieslandCampina geproduceerd worden en in veel landen over de hele wereld te koop zijn. Ook werden er tussendoor korte vragen gesteld richting de leden om hun kennis van het bedrijf te testen, FrieslandCampina is immers al jaren bekend in Balkbrug en er zullen hier wellicht ook veel mensen uit het dorp werken en/of gewerkt hebben. De meeste antwoorden waren dan ook juist.

Het doel van FrieslandCampina is nourishing by nature. Alles wat ze doen staat in het teken van betere voeding voor de wereld, goede inkomsten voor de boeren, nu en in de toekomst.

De wereld voeden kan niet zonder uitdagingen voor FrieslandCampina en voor de boeren. Hoe gaan de boeren bijvoorbeeld zorgen dat ze voeding produceren op een manier die ook goed is voor de aarde zelf? Zeker op het gebied van duurzaamheid is FrieslandCampina hard bezig met het maken van afspraken en behalen van hun doelen.