Raadsvergadering

Kom morgenavond, 23 mei, om 19.00 uur ook naar de raadsvergadering van de gemeente Hardenberg! Als PB Balkbrug hebben wij een zienswijze ingediend op de plannen op de locatie van Paddy’s Pub: https://pbbalkbrug.nl/pb-balkbrug-dient-zienswijze-in-op-plannen-terrein-paddys-pub/. Niet op de plannen voor nieuwbouw zelf, maar o.a. op de beoogde doelgroep van de zorgappartementen.

Dat we ruimte willen en moeten bieden voor mensen met dementie is een feit, maar wij zijn van mening dat er een betere en veiliger locatie binnen Balkbrug te vinden is voor deze mensen.

De huidige geplande manier van bouwen, binnen een gesloten setting, biedt geen ruimte voor ontmoeting en reuring in ons dorpshart. Maar ook niet voor andere types van zorg en 24-uurszorg welke als wens zijn uitgesproken door jullie in onze Dorpsvisie. Ook de huisartsen en de weekenddienst hebben aangegeven niet blij te zijn met de vaak extra ingewikkelde zorg voor deze bewoners. Dan zouden wij op dit kwadrant nog liever alleen appartementen gebouwd zien worden.

Dit hebben wij meermaals aangegeven in gesprekken die gevoerd zijn met de betrokken wethouders, de projectontwikkelaar en de zorgpartij n.a.v. onze zienswijze (gesprekken die naar onze mening veel te laat zijn gevoerd). Deze betrokkenen lijken tot nu toe niet open te staan voor het kijken naar een andere geschikte locatie en achter de projectontwikkelaar te gaan staan. Daarom hebben wij op 9 mei ingesproken in de raadsvergadering om ook de gemeenteraad op de hoogte te brengen van onze reactie op de plannen.

Morgenavond, 23 mei om 19.00 uur, zal er in de raadsvergadering besloten worden of de huidige plannen door mogen gaan. Als PB Balkbrug gaan wij daar weer heen om te laten zien dat wij hier niet achter staan. Maar wij vragen jou ook: sta je niet achter mensen met dementie op deze locatie (maar uiteraard wel op een andere, meer geschikte, locatie), kom dan ook naar het gemeentehuis in Hardenberg! We weten dat dit kort dag is, onze excuses daarvoor, maar we hopen alsnog op je waardevolle bijdrage door ook te komen!

Nogmaals; wij zijn niet tegen de plannen van nieuwbouw en dat dit kwadrant opgeknapt gaat worden, daar staan wij zeker achter! Maar we vinden mensen met dementie op deze locatie niet geschikt, niet voor henzelf en niet voor de overige inwoners van Balkbrug.