Collegebezoek aan Balkbrug

Vrijdagochtend 21 april zijn we met 4 leden van PB Balkbrug met het college van B&W Hardenberg en een aantal ambtenaren door Balkbrug gefietst als onderdeel van de regelmatige bezoeken van het college aan de verschillende kernen. Fietsend door het dorp hebben we gekeken naar een aantal actuele en bijzondere plekken en deze samen besproken.

Natuurlijk is de onderdoorgang met de 4 kwadranten aan bod gekomen. Waar voorbereidingen in volle gang zijn voor het bouwen van plan Beverwijk, waar we als PB Balkbrug een zienswijze hebben ingediend op de plannen voor het huidige Paddy’s Pub en waar de nieuwbouw van de Jumbo supermarkt is gepland. En het 4e kwadrant, de zuidwestzijde van de Zwolseweg waar gesprekken gaande zijn met de verschillende eigenaren over een nieuwe invulling van dat gebied. We hebben uitgesproken dat we blij zijn dat er gewerkt wordt aan plannen zo dat het dorp vernieuwd wordt, maar ook dat de wensen van het dorp wel ook gerespecteerd zouden moeten worden. Nu de nieuwe boompjes langs de Ommerweg en de Meppelerweg in blad komen kun je zien hoe deze weg straks een ook door groen verbonden straat wordt over de nieuwe kruising.

Ook zijn de scholen besproken, een project wat helaas al jaren op zich laat wachten, en een project waarvan zowel de gemeente als PB Balkbrug de wens hebben uitgesproken dat dit in 2023 weer eens wat stappen vooruit zal komen. Daarna kwam de oversteek op de Ommerweg ter hoogte van de Acacialaan ter sprake. Tijdens de Algemene ledenvergadering werd de vraag gesteld of er gekeken kan worden naar een oplossing voor deze oversteek zodat deze veiliger kan worden. Nu is het voor automobilisten niet altijd duidelijk dat hier een oversteekplaats van fietsers is. Maar andersom steken fietsers, jong en oud, hier ook vaak over zonder goed om zich heen te kijken. Dus ook zou er eventueel gekeken kunnen worden naar voorlichting, een optie welke raadslid Arsanio Wiet opperde tijdens de ledenvergadering.

De route werd via de Ommerweg, de Regentenlaan en de Boslaan vervolgd naar de Eerste Schansweg, waar de gemeente een Voorkeursrecht heeft gevestigd op het stuk grond tussen de Eerste Schansweg en het Dronkenmanslaantje. Gesprekken zijn gaande en hopelijk leidt dat snel tot beslissingen. In Balkbrug is er de wens voor meer (betaalbare en sociale) woningen voor jong en oud. In dit gebied is voldoende ruimte om aan deze wens, maar ook aan de afspraken uit het Woningbouwconvenant, te voldoen. Als PB Balkbrug hebben we benadrukt dat ook cultuur en natuur belangrijk is voor Balkbrug, dat het Dronkenmanslaantje en het gebied ernaast een beschermd dorpsgezicht is vanwege de Ommerschans en zijn rijke geschiedenis. En dat met zowel deze geschiedenis als de huidige uitstraling van de natuur rekening gehouden dient te worden. De gemeente gaf hierin aan dat zowel PB Balkbrug, maar ook de inwoners van Balkbrug, betrokken zullen worden bij de invulling van deze nieuwbouwplannen, mocht de aankoop van de grond doorgaan.

Er werd ook gesproken over de verkeersveiligheid op de Zwolseweg en de Pol en onze wens voor een rotonde ter hoogte van Hof/Olde Heerd/Sluis V. Om zo de snelheid aan die kant van het dorp uit het verkeer te halen en een betere aansluiting te krijgen vanuit de nieuwbouw van Sluis V op de N377. De leefbaarheid en de voorzieningen in het dorp zijn uitgebreid aan bod gekomen.

Als afsluiter hebben we een bezoek gebracht aan Boertjes Wood waar we hartelijk ontvangen werden. Na een mooie demonstratie en een enthousiast verhaal door eigenaar Jurgen Boertjes hebben we in het zonnetje genoten van een kop koffie met koek van Oegema. Al met al voor alle partijen een zeer geslaagde ochtend waar beide partijen ruimte hadden om in plezierige sfeer wensen en beslissingen toe te lichten.