Verplaatsing glascontainers

Plaatselijk Belang heeft in november Infobrug gevraagd een nieuwsbericht te plaatsen op Facebook over een nieuwe locatie van de glascontainers. Dit nieuws hadden we vanuit de gemeente ontvangen om te delen met het dorp. Maar na plaatsing van dit nieuwsbericht bleek dat Frank Nanning, de eigenaar van de te bouwen supermarkt waar de glascontainers mogelijk komen te staan, nog in gesprek is met de gemeente hierover en hier helemaal nog geen akkoord voor gegeven heeft. “Onze excuses voor het direct delen van dit nieuwsbericht, vooral richting Frank Nanning maar ook richting de bezorgde omwonenden, voor de veroorzaakte onrust hieromheen. Een volgende keer zullen we eerst navraag doen bij de betrokken partijen” deelt Annemieke Stegerman mee namens Plaatselijk Belang. “Er is dus nog geen definitief besluit, Frank en de gemeente zijn nog in overleg. Tot die tijd blijven de glascontainers op hun plek bij de brandweer staan”.