Aanpassingen bij varkensbedrijf Schuttert

Enige tijd geleden meldden omwonenden van het varkensbedrijf Schuttert zich bij Plaatselijk Belang met de zorgen die zij hadden rondom de eventuele uitbreiding van het bedrijf. “Deze zorgen waren er niet alleen voor de direct omwonenden zelf, maar ook voor een eventuele toekomstige uitbreiding van het aantal woningen aan die zijde van Balkbrug”, vertelt Luc Smink. “Daarom zijn wij in gesprek gegaan met de eigenaar van het bedrijf zelf en de gemeente. De eigenaar heeft ons zijn plannen laten zien, die zoals het nu lijkt vooral gaan om verbetering van de bestaande gebouwen, zoals onder andere nieuwe luchtwassers, muren en daken. Vanuit de gemeente wachten wij nog op data voor een gesprek. Vragen die wij onder andere nog steeds hebben zijn bijvoorbeeld of eventuele woningbouw hiermee niet in de knel komt. Dit wordt nog vervolgd dus” sluit Luc af.