Werkzaamheden riolering

Rondom Balkbrug ligt een omvangrijk drukrioleringssysteem. Dit systeem ligt er al ca 20 jaar. In de loop der tijd zijn er steeds meer woningen en bedrijven op aangesloten. Ook de afvoer vanuit bestaande percelen neemt steeds meer toe. Hierdoor zijn er regelmatig storingen in het systeem, waardoor de afvoer van afvalwater in het gedrang komt. Het systeem loost aan de noordkant en westkant van Balkbrug in het bestaande vrijvervalsysteem. Hier zijn de nodige problemen met stank en aantasting van het vrijvervalriool. De geplande werkzaamheden zijn in twee tracés ingedeeld; tracé 1 is vanaf de Hoofdweg door het trottoir langs de N377/Zwolseweg richting de Omloop en tracé 2 is langs de Meppelerweg naar de Omloop.

Met deze werkzaamheden hoopt de gemeente de riolering weer toekomstbestendig te maken. Het streven is om het werk voor de bouwvak aanbesteed te hebben waarna de uitvoering medio september/oktober kan plaatsvinden.