Een integrale aanpak rondom woningbouw, wegen en voorzieningen

Zoals te lezen in ons jaaroverzicht hebben we al meerdere keren richting de gemeente gehamerd op een integrale aanpak van de woningbouw, wegen en voorzieningen in Balkbrug. Er zijn vele verschillende projecten en plannen, die niet gelijktijdig uitgevoerd zullen worden, maar die wel degelijk op elkaar van invloed zijn. Daarom is het belangrijk om alles in het grotere plaatje te bekijken.

Werner ten Kate is de nieuwe gebiedswethouder van Balkbrug. De planning is om hem uit te nodigen tijdens een volgend maandoverleg en ook hem nog eens extra op de hoogte te brengen van en te betrekken bij de wensen die er zijn vanuit Balkbrug. Daarnaast wordt er ook nog een overleg gepland met alle ambtenaren die vanuit de gemeente Hardenberg betrokken zijn bij die verschillende onderwerpen om ook met hen te kijken naar mogelijkheden voor de zo gewenste integrale aanpak.