Ledenvergadering PB Balkbrug

Na een kort welkomstwoord door de voorzitter werd maandag 9 mei de Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang geopend.

Er werd een korte samenvatting gegeven van een uitgebreid ingekomen stuk waarin op verschillende punten kritiek werd gegeven richting PB Balkbrug. “Omdat dit stuk zeer kort voor de ledenvergadering was binnengekomen, was de reactie in eerste instantie vooral ook vanuit emotie. Wat begrijpelijk is wanneer er kritiek geleverd wordt terwijl men zich met de beste bedoelingen ergens voor inzet. We gaan ons nog verder beraden op de daadwerkelijke inhoud en mogelijke reactie richting de indiener van het stuk en/of acties die hier verder op kunnen volgen” vertelt Ceesjos Verbeek. 

Vorig jaar werd Gré Kisteman al benoemd tot erelid van Plaatselijk Belang, tijdens deze avond zijn haar een bos bloemen en de oorkonde overhandigd die bij dit erelidmaatschap hoort.

Anders als voorgaande jaren was dit keer het jaaroverzicht. Deze is aan de aanwezige leden uitgedeeld als brochure, waarin uitgebreid te lezen is waar PB Balkbrug zich in 2021 voor ingezet heeft en wat een eventueel vervolg voor dit jaar is. Ceesjos Verbeek; “Uit dit jaaroverzicht zijn een aantal punten tijdens de ledenvergadering kort uitgelegd. Maar voor iedereen die niet aanwezig was bij de ledenvergadering en wel graag het jaaroverzicht wil inzien; deze is te lezen op https://pbbalkbrug.nl/jaaroverzicht-2021/.”

Rondvraag
Na het financiële verslag en de bestuursverkiezing, waarbij geen bijzonderheden waren, volgde de rondvraag. Hierbij werden verschillende vragen gesteld;

• De verkeersveiligheid van De Pol en Katingerveld, men ervaart als voetganger te weinig tijd om over te steken. En de doorstroming richting Dedemsvaart valt tegen, omdat men soms moet wachten voor een rood stoplicht terwijl er geen verkeer vanaf Zuidwolde/Ommen komt. Deze punten zijn bekend bij PB Balkbrug en al eens doorgegeven. Ook is er een onderzoek gaande wat betrekking heeft op de verkeersveiligheid van de N377 (vanaf in ieder geval Sluis V t/m De Pol), hierin zullen deze opmerkingen ook nogmaals meegenomen worden.

• Er wordt naar aanleiding van de tekst in het jaaroverzicht over overlast door de jeugd gevraagd naar activiteiten voor de jeugd. De vraagsteller bleek zelf ook al flink actie ondernomen door o.a. een WhatsApp groep op te richten, maar vroeg zich af wat PB Balkbrug hierin nog kon betekenen. PB Balkbrug heeft hierover al eens overleg gehad met De Stuw, het plan is om een soortgelijk iets als Boost! Balkbrug weer leven in te blazen. Vanuit de Stuw heeft dit een tijdje stilgelegen, maar de aanwezige gebiedswethouder Mary Looman, die De Stuw ook onder haar hoede heeft, gaf aan te gaan bellen met De Stuw zodat dit weer verder opgepakt gaat worden.

• Over het onderwerp woningbouw wordt gevraagd of de te bouwen woningen ook aansluiten bij de woningbehoefte, hoe PB Balkbrug hierbij betrokken is en of er ook gebouwd gaat worden voor eigen inwoners en niet alleen voor inwoners uit bijvoorbeeld Zwolle zoals wethouder Martijn Breukelman genoemd heeft? Er is een onderzoek gedaan naar de woningbehoefte in Balkbrug. In dit onderzoek hebben we als PB Balkbrug geen dingen gelezen die we niet verwacht hadden. Ook uit dit onderzoek bleek namelijk dat we in het dorp behoefte hebben aan betaalbare woningen voor jongeren en ouderen. Met betrekking tot de bouw voor eigen inwoners is de gemeente bezig met de regelgeving. Zodra dit doorgevoerd is, is het mogelijk om te zorgen dat bijvoorbeeld 30% van de te bouwen woningen alleen voor eigen inwoners beschikbaar gesteld wordt of dat eigen inwoners voorrang hebben op een woning. Het aanpassen van deze regelgeving heeft alleen wel wat tijd nodig, geeft gebiedswethouder Mary Looman aan. 

• Er worden twee vragen gesteld rondom zorg; of het plan om de ouderen van Balkbrug 24-uurs zorg te bieden nog verder opgepakt wordt en of het WIC ook bij het project op de locatie van Paddy’s betrokken is. Op deze twee vragen kunnen we dit antwoord geven. Het plan van de 24-uurs zorg is er nog steeds en het WIC is niet betrokken bij het project van Paddy’s. De bedoeling van de projectontwikkelaar is om hier onder andere een aantal appartementen te bouwen voor dementerende ouderen. Hierbij heeft hij een zorgpartij betrokken die niet uit de regio komt. PB Balkbrug gaat zorgpartijen uit de directe omgeving benaderen of zij dit project ook zouden willen oppakken, omdat wij liever zien dat hier ouderen en ook zorg uit de directe omgeving bij betrokken zijn. Graag ook nog gericht op verschillende typen van zorg, dus niet alleen bedoeld voor dementerende ouderen, maar dit lijkt een ingewikkelder verhaal ivm het aanbieden van de juiste zorg voor de verschillende personen. Er wordt in ieder geval onderzoek gedaan naar de verschillende partijen, wensen en behoeften rondom dit deel van het project en dit zal dan ook zeker nog een vervolg krijgen dit jaar.

• Gezien de toename van het aantal woningen bij Sluis V, wordt gevraagd of de hondenuitlaatstrook hier ook verder uitgebreid zou kunnen worden, omdat het erg druk is op het stuk wat er nu is. PB Balkbrug gaat dit meenemen in het maandelijks overleg.

Waarom moeilijk doen als het samen kan
Na de pauze werd er een indrukwekkende presentatie gehouden door Harold Mijnheer (VV Avereest) en Jaap Dijkstra (SC Balkbrug) over de privatisering van sportpark De Balk. Verteld werd over de start van het project, de genomen beslissingen, financiën, locatie, planning en parkeerplaatsen. Hieruit bleek nog weer eens wat voor een enorm project dit is. En dat geheel door vrijwilligers opgepakt. De verenigingen zijn hier trots op en dat is zeer terecht, als dorp mogen we hier ook zeker trots op zijn.

Er is ondertussen al gestart met de uitvoering van de nieuwbouw en renovatie, zo komen er nieuwe kleedkamers in een apart gebouw, nieuwe ruimtes aan de bestaande sporthal en zal de huidige kantine van SC Balkbrug gerenoveerd gaan worden. De huidige parkeerplaatsen zullen opgeknapt worden en er komen, ook in overleg met de tennis en De Diamanthal, nog nieuwe parkeerplaatsen, om het aantal parkeerplaatsen gelijk te houden aan het huidige aantal.

Naast de mooie beelden van het sportcomplex na de verbouwing, waarmee de presentatie afgesloten werd, zag de zaal vooral ook nog een mooi beeld; die van een goede samenwerking. Zo vulden de mannen elkaar tijdens de presentatie steeds goed aan, maar werd ook duidelijk dat dit hele project een enorm goede samenwerking is tussen de betrokken verenigingen VV Avereest, SC Balkbrug en SetUp. Maar ook tussen hen en de gemeente, de vele vrijwilligers en de diverse lokale bedrijven die hen helpen met de uitvoering. Waarom moeilijk doen, als het samen kan!