Veldzicht

Veldzicht is een centrum voor transculturele psychiatrie.

Veldzicht richt zich daarbij op patiënten bij wie sprake is van complexe psychiatrische problematiek voor wie, naast een intensieve behandeling, een (zeer) beveiligde omgeving noodzakelijk is. Dit kan zowel op basis van vrijwilligheid zijn als binnen een gedwongen (juridisch) kader. Veldzicht zet haar expertise ook ambulant in.

Het merendeel van de psychiatrische patiënten bezit een andere dan de Nederlandse nationaliteit en heeft een veelal niet westerse culturele achtergrond.

In 2016 ontwikkelt Veldzicht haar expertise door op de transculturele psychiatrie en zal het centrum haar netwerk met ketenpartners zowel binnen als buiten Nederland versterken en uitbreiden.

Centraal telefoonnummer Veldzicht

Voor het stellen van vragen over de veranderingen binnen doelgroep of het melden van opmerkingen c.q. bedenkingen kan het centrale telefoonnummer van Veldzicht 0880-742800 gebeld worden. Vraagt u dan even naar Mirjam Kwint of Jan Reehorst.