Naamplaat Balkbrug logo Pbbalkbrug Molen de Star
Over ons Nieuws Actueel Jaarvergadering Agenda Links Archief

Veldzicht is een centrum voor transculturele psychiatrie.


Veldzicht richt zich daarbij op patiënten bij wie sprake is van complexe psychiatrische problematiek voor wie, naast een intensieve behandeling, een (zeer) beveiligde omgeving noodzakelijk is. Dit kan zowel op basis van vrijwilligheid zijn als binnen een gedwongen (juridisch) kader. Veldzicht zet haar expertise ook ambulant in.

Het merendeel van de psychiatrische patiënten bezit een andere dan de Nederlandse nationaliteit en heeft een veelal niet westerse culturele achtergrond.

In 2016 ontwikkelt Veldzicht haar expertise door op de transculturele psychiatrie en zal het centrum haar netwerk met ketenpartners zowel binnen als buiten Nederland versterken en uitbreiden.


Centraal telefoonnummer Veldzicht

Voor het stellen van vragen over de veranderingen binnen doelgroep of het melden van opmerkingen c.q. bedenkingen kan het centrale telefoonnummer van Veldzicht 0880-742800 gebeld worden. Vraagt u dan even naar Mirjam Kwint of Jan Reehorst.


Open dag Veldzicht 23 juni

Op zaterdag 23 juni houdt Veldzicht een open dag voor de inwoners van Balkbrug in samenwerking met Plaatselijk Belang Balkbrug. De laatste open dag was een paar jaar geleden dus het is weer hoogste tijd om een kijkje te nemen in het centrum voor transculturele psychiatrie Veldzicht. Op zaterdag 23 juni 2018 kunnen 100 inwoners van Balkbrug zich laten informeren over de patiëntgroepen, de dagbesteding, hoe Veldzicht omgaat met de cultuurverschillen en nog veel meer.
Tussen 13.00 en uiterlijk 16.00 uur opent Veldzicht de poorten voor degenen die zich van te voren hebben aangemeld.

U kunt zich vanaf vandaag tot maandag 11 juni aanmelden via Plaatselijk Belang Balkbrug, er is plek voor 100 deelnemers en vol =vol. Het emailadres voor de inschrijving is
secretaris@pbbalkbrug.nl

Bij de inschrijving* via Plaatselijk Belang Balkbrug is het volgende belangrijk:
- Vermeld uw volledige geboortedatum. U moet 12 jaar of ouder zijn op 23 juni 2018 (en tot 18 jaar alleen toegang onder begeleiding van een volwassene) .
- Vermeld het documentnummer van uw geldige legitimatie: paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.
- Vermeld uw e-mailadres* zodat we u de officiële bevestiging kunnen mailen.
- Vermeld uw volledige naam: initialen en achternaam.
- Vermeld uw volledige adres: straat, huisnummer, postcode en woonplaats.

Alleen van 100 volledige aanmeldingen bevestigen we de toegang tot de open dag.

Degenen die toegang hebben op 23 juni ontvangen een bevestiging per e-mail, met nadere informatie over de middag zelf.

We hopen u te mogen begroeten op zaterdag 23 juni!

*In het kader van de nieuwe wet AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) worden uw persoonlijke gegevens na de open dag verwijderd uit de bestanden van Veldzicht en PB Balkbrug.