Woningbouwconvenant getekend

Op woensdagavond 16 februari is het nieuwe woningbouwconvenant ondertekend. Zoals eerdergenoemd is hierover op 2 februari een gesprek geweest tussen Plaatselijk Belang en de gemeente. Er is toen gesproken over het minimaal aantal te bouwen woningen, de verschillende bouwprojecten en de wensen vanuit het dorp. Het minimaal aantal te bouwen woningen zal ook in dit woningconvenant neerkomen op zo’n 50 stuks per twee jaar.

Plaatselijk Belang heeft aangegeven dat er behoefte is aan betaalbare woningen voor starters en ouderen. Of deze behoefte er daadwerkelijk is en in wat voor woningen dit zich laat vertalen laat de gemeente in beeld brengen door een onderzoeksbureau. De voorlopige planning is dat dit onderzoeksbureau eind april met een rapport komt. Met dit rapport op tafel zal er vervolgens ook een informatieavond in MFC Trefpunt georganiseerd worden voor inwoners van Balkbrug. Hierover volgt later meer informatie.

Plaatselijk Belang blijft er bij de gemeente op hameren dat de verschillende plannen integraal bekeken worden, ook al betekent dit in sommige gevallen misschien een ingewikkelder manier van werken. Alle plannen lopen niet tegelijkertijd, maar zijn zeker van invloed op elkaar en daar moet wel rekening mee gehouden worden. Nieuwe locaties moeten ook besproken worden.

Na de opening door wethouder Breukelman en een tweetal toelichtingen met betrekking tot de woningbouwconvenanten en het Versnellingsprogramma Woningbouw 2022-2025 zijn de woningbouwconvenanten ondertekend. Maar het stopt niet bij het nu getekende 5-jarig woningconvenant en de diverse projecten die nu vorm beginnen te krijgen. Ook richting de verdere toekomst zal er gekeken moeten worden naar bepaalde locaties. Denk bijvoorbeeld aan Sluis V; als daar verder uitgebreid zou worden. Is die ruimte die daar nu voor bedacht er dan ook nog? Of lopen we tegen, soms onzichtbare, grenzen aan? Dit is een mooie, maar ook flinke uitdaging voor de gemeente en Plaatselijk Belang. We willen het dorp voorzien van woningen op een wijze die gewenst is en passend bij het dorp. Wij blijven het nauwkeurig in de gaten houden.