Woningbouw in Balkbrug

Op meerdere locaties in Balkbrug zijn er (voorlopige) plannen voor woningbouw, o.a. rondom de onderdoorgang en bij Sluis V. En tegelijkertijd is nu het moment om een nieuw woningconvenant op te stellen met de gemeente. Op woensdag 2 februari hebben bestuursleden Henk Mennink, Henk Brouwer en Frens van ’t Zand van Plaatselijk Belang hierover een gesprek gehad met wethouder Martijn Breukelman, Rob van Arkel, Hans de Groote en Ingrid Franke. Er is gesproken over het minimaal aantal te bouwen woningen, de verschillende bouwprojecten en de wensen vanuit het dorp. Het minimaal aantal te bouwen woningen zal ook in dit woningconvenant neerkomen op zo’n 50 stuks per twee jaar. “De gemeente stelde voor om na twee jaar een contactmoment in te plannen, maar wij hebben aangegeven dat we dit liever jaarlijks willen. Mocht de gemeente de indruk krijgen dat ze het minimale aantal te bouwen woningen niet gaan halen dan zullen ze eerder met ons in gesprek gaan. Maar de verwachting vanuit de gemeente is dat het aantal eerder hoger zal liggen, ook gezien de grote behoefte aan woningen” vertelt Henk Mennink.
Plaatselijk Belang heeft aangegeven dat er behoefte is aan betaalbare woningen voor starters en ouderen. Of deze behoefte er daadwerkelijk is en in wat voor woningen dit zich laat vertalen laat de gemeente in beeld brengen door een onderzoeksbureau. De voorlopige planning is dat dit onderzoeksbureau eind april met een rapport komt. Met dit rapport op tafel zal er vervolgens ook een informatieavond in MFC Trefpunt georganiseerd worden voor inwoners van Balkbrug. Hierover volgt later meer informatie.

De 4 kwadranten rondom de onderdoorgang kwamen ook ter sprake. De voorlopige plannen van de ontwikkelaar bij Paddy’s Pub zijn in een eerder gesprek gepresenteerd. “Wanneer we hier de Dorpsvisie naast houden dan komen er toch wel een aantal punten naar voren waartegen we als Plaatselijk Belang samen met de betrokken focusgroep bezwaar hebben aangetekend. We hopen dat we dat samen met de ontwikkelaar nader kunnen invullen.” Met Beverwijk wordt nog een gesprek ingepland om samen te kijken naar de details van zijn plannen, ook in verband met het eventuele groen wat hiervoor zou moeten wijken. De Jumbo supermarkt zou snel gebouwd gaan worden, maar nadat er twee zienswijzen binnen zijn gekomen bij de gemeente, heeft dit project wat vertraging opgelopen. Deze zienswijzen zullen eerst behandeld gaan worden voordat het project verder kan. Op het vierde kwadrant (bij de Chinees) is er sprake van meerdere eigenaren. Die zijn op het moment aan het onderzoeken of zij qua ideeën en wensen op één lijn kunnen komen en daarmee tot een gezamenlijk plan. Een moeilijk proces, maar ook daar houden we de vinger aan de pols.

Plaatselijk Belang blijft er bij de gemeente op hameren dat de verschillende plannen integraal bekeken worden, ook al betekent dit in sommige gevallen misschien een ingewikkelder manier van werken. Alle plannen lopen niet tegelijkertijd, maar zijn zeker van invloed op elkaar en daar moet wel rekening mee gehouden worden. Nieuwe locaties moeten ook besproken worden. Zo is er vanuit de gemeente het voorkeursrecht gevestigd op de grond langs het Dronkenmanslaantje. Voorkeursrecht betekent alleen dat áls de grond verkocht wordt de gemeente het eerst mag kopen. Er wordt in het dorp sterk verschillend gedacht over een mogelijke nieuwbouwwijk op die plek. Woningbouw is belangrijk, maar dat is de natuur en cultuur van Balkbrug ook, dat vindt Plaatselijk Belang ook. Hier zal een goede middenweg in gevonden moeten worden zodra er daadwerkelijk concretere plannen gaan komen. Henk Mennink; “Er wordt wel eens nagedacht over alternatieven voor bijvoorbeeld het stuk grond langs het Dronkenmanslaantje, maar elk alternatief heeft ook zijn eigen plus- en minpunten. Balkbrug is aan alle kanten ingesloten door mooie natuur en cultuur, denk aan bijvoorbeeld de molen, de Ommerschans, het Heuveltjesbos/Reestdal. En ook overal heb je al bestaande bouw waarbij de huidige bewoners ook een mening zullen hebben over eventuele nieuwbouw. Daar een middenweg in zien te vinden zal een uitdaging worden voor de gemeente, maar we denken daarover graag met hen mee.”

Maar het stopt niet bij het nu te sluiten 5-jarig woningconvenant en de diverse projecten die nu vorm beginnen te krijgen. Ook richting de verdere toekomst zal er gekeken moeten worden naar bepaalde locaties. Denk bijvoorbeeld aan Sluis V; als daar verder uitgebreid zou worden. Is die ruimte die daar nu voor bedacht er dan ook nog? Of lopen we tegen, soms onzichtbare, grenzen aan? “Dit is een mooie, maar ook flinke uitdaging voor de gemeente en Plaatselijk Belang om het dorp te voorzien van woningen op een wijze die gewenst is en passend bij het dorp. Wij blijven het nauwkeurig in de gaten houden!” sluit Henk Mennink af.