Wonen in Balkbrug

Deze week presenteerde KROON, het Kennisteam voor Ruimtelijke Ontwikkelingen in Ondernemend Nederland, de plannen voor nieuwbouw op de locatie waar voorheen Paddy’s Pub en Steakhouse Brasil gevestigd waren. De panden in hartje Balkbrug zijn door leegstand flink aan het verpauperen, maar bieden de ontwikkelaars wel voldoende ruimte om hier iets moois te realiseren.

KROON heeft een plan ontwikkeld ‘met woonkansen voor zorgbehoevenden, ouders en starters die elkaar kunnen ontmoeten’ zo staat er op hun website woneninbalkbrug.nl te lezen. Dat klinkt goed en de gepresenteerde schetsen van de nieuwe gebouwen mogen op lof rekenen van het aanwezige publiek.

Met de voorgenomen bouw heeft KROON aansluiting gezocht bij de bestaande (hoog)bouw in de directe omgeving. Op de locatie worden twaalf koopappartementen en zestien zorgappartementen gerealiseerd. De woningen worden relatief dicht op de weg gebouwd zodat er aan de achterkant een kleine gezamenlijke tuin aangelegd kan worden. Er is geen ruimte voor horeca ingericht in dit plan. Volgens KROON is horeca lastig te realiseren, zijn er al diverse pogingen geweest om hier een financieel haalbaar bedrijf te runnen, maar helaas zonder resultaat.

De presentatie van 6 september was voor de ontwikkelaar hét moment om de behoefte en interesse vanuit Balkbrug te peilen. De eerste indrukken lijken positief.

Wat wil Balkbrug?

Maar is dit plan hét plan waar Balkbrug behoefte aan heeft? Hebben de belangstellenden een goede indruk gekregen van wat er in de nabije toekomst gebouwd gaat worden? De plannen lijken nu slechts summier toegelicht en zich vooral te concentreren op het uiterlijk van de nieuwbouw.

Volgens de Dorpsvisie 2015 is er een nadrukkelijke wens om betaalbare woningen voor jongeren, starters te realiseren. Ook is er de behoefte aan 24-uurszorg voor ouderen en zorgbehoevenden.

De vraag is of de appartementen, met een verwachte koopprijs van zo’n € 250.000 hieraan voldoen. De appartementen zijn ten opzichte van een eerder plan al iets verkleind, maar zijn met verwachte omvang van zo’n 90 m2 alsnog aan de ruime kant.

Voor de zorgappartementen wordt gedacht aan woonruimte voor mensen met dementie, die een stevige begeleiding nodig hebben. Er is zelfs sprake van een gesloten setting waar de dementerenden komen te wonen. Hoe kan er dan gesproken worden over ontmoeting en verbinding?

Kan die zorg op deze locatie geboden worden? Is er ruimte om met de bewoners naar buiten te gaan of is het gezamenlijke tuintje aan de (te) krappe kant? Veel bewoners, althans uit de eigen omgeving, zijn gewend aan ruimte maar kan die in de directe omgeving van het nieuwe complex geboden worden?

Waarom wordt er niet gekozen voor jongeren met zorgbehoefte. Er is onderzoek gedaan en het blijkt dat een grotere groep jongeren belangstelling heeft om gezamenlijk in een nieuw complex te wonen, elk in hun eigen woonruimte. Zij hadden bijvoorbeeld als dagbesteding een soort ‘Downies & Brownies’ kunnen runnen. Daarmee had het complex kunnen voldoen aan de wens van een horecagelegenheid in het dorp. Er komen veel passanten langs het nieuwe pand, denk bijvoorbeeld aan fietsers en wandelaars, een aantrekkende groep mensen die de Ommerschans of het Reestdal bezoeken.

Wordt de stem van het dorp gehoord, de stem ook van de focusgroepen die al jarenlang actief bezig zijn met de (her)inrichting van het centrum van het dorp voldoende gehoord? Telt de Dorpsvisie nog of is dit al langere tijd terzijde geschoven? Wat vindt Balkbrug van deze plannen. En wat willen wij dat er gedaan wordt met de vele vragen die rondom deze bestemming leven?

Reacties op dit opiniestuk graag naar secretaris@pbbalkbrug.nl