Visie Dorpshart Balkbrug

In het voorjaar en de zomer van 2020 heeft de focusgroep gewerkt aan de visie ‘Dorpshart Balkbrug’. De kiem voor deze visie werd in 2015 gelegd, tijdens het eerste Dorpsgesprek Balkbrug, waarna in 2017 de dorpsvisie Balkbrug 2025 is opgesteld. Toen is ook de focusgroep Dorpshart Balkbrug (voorheen Nieuwe Dorpstraat) opgericht om het speerpunt centrumontwikkeling op te pakken.

Vanaf 2019 kwam alles in een stroomversnelling toen Het Oversticht uit Zwolle, een stichting voor de leefomgeving, het proces ging begeleiden. De gemeente besloot intussen om in de nieuwe begroting geld te reserveren voor de plannen. Tijdens drie ‘werkplaatssessies’ bespraken leden van focusgroep, gemeente en provincie, alsmede bewoners en ondernemers, de conceptvisie en kwamen met aanvullingen en aanpassingen.

De kern van de visie vormen de wensen om van de nieuwe noord-zuidverbinding, die na de aanleg van de onderdoorgang ontstaat, een mooie straat met een dorps karakter te maken (deelopgave 1 en 2 in de visie). Een groene verbinding tussen de natuurgebieden Reestdal en Ommerschans, veilig en aantrekkelijk voor bewoners én bezoekers. Bijvoorbeeld door de nieuwe klinkerbestrating en het bijbehorende groen door te trekken tot voorbij de afslag met de Molenweg en de splitsing bij Takenshof. Ook zijn de vier ‘kwadranten’ (deelopgave 3 tot en met 6) in de visie opgenomen, met verschillende functies: horeca/zorg, groen park, winkels/parkeren en woningbouw.

Hoe gaat het nu verder?

Nu is het tijd voor de uitwerking en uitvoering van de visie. De visie dient als leidraad en toetsingskader voor concrete ontwerpen en ontwikkelingen in het centrum van Balkbrug.

De gemeente pakt de uitwerking van het openbaar gebied van de gemeente op en houdt de focusgroep daarvan op de hoogte. Als er een schetsplan ligt voor het openbaar gebied zal dit aan het dorp worden voorgelegd.

De focusgroep heeft de visie aan het gemeentebestuur toegestuurd. De reactie van de gemeente zal via de website van het Plaatselijk Belang en het plaatselijk nieuwe (Infobrug en Reestdalpost) worden bekend gemaakt.

Bekijk hier de volledige visie