Vertraging werkzaamheden Meppelerweg Balkbrug

Afgelopen weken zijn we gestart met de werkzaamheden aan de Meppelerweg en de noordelijke parallelweg. We werken aan het riool en richten het straatwerk opnieuw in. In verband met het weer en hinder in de grond aan kabels en leidingen die niet bekend waren, is de planning gewijzigd. Concreet betekent dit dat de werkzaamheden aan de Meppelerweg, inclusief de afsluiting, vertraging hebben opgelopen. De werkzaamheden lopen nu door tot en met woensdag 12 mei. Vanaf dat moment gaan we de Meppelerweg weer openstellen.

Zodra de werkzaamheden aan de Meppelerweg en de noordelijke parallelweg zijn afgerond gaan we verder met de inrichting van de zuidelijke parallelweg en de Ommerweg. Dit is in combinatie met een afsluiting van de Ommerweg. De Ommerweg is afgesloten vanaf maandag 17 mei tot en met woensdag 16 juni. Tijdens deze periode gaan we de zuidelijke parallelweg van de N377 opnieuw inrichten en werken we in de Ommerweg aan het riool en richten we het straatwerk opnieuw in.

Een overzicht van deze omleidingsroutes is te vinden in de bijlage en op vechtdalverbinding.nl, Facebook en in de BouwApp.