Uitstel voor toekenning werelderfgoed voor Ommerschans.

Unesco heeft de nominatie van de Koloniën van Weldadigheid om werelderfgoed te worden voorlopig afgewezen. Volgens de Commissie voor het Werelderfgoed is de wens nog niet voldoende onderbouwd voor een toekenning van de beschermde status. De afwijzing van Unesco is nog niet definitief. De commissie erkent dat de koloniën een bijzondere historische poging waren om armoede te bestrijden. Daarom wil het de stuurgroep een kans geven om de nominatie opnieuw te definiëren. Met aanpassingen zouden de Koloniën van Weldadigheid het volgend jaar opnieuw kunnen proberen.