Servicepunt Vrijwilligers – petitie en workshop

Teken de petitie
Alle verenigingen, stichtingen en coöperaties moeten hun bestuursleden inschrijven in het UBO-register voor 27 maart 2022, zodat de overheid weet wie de Uiteindelijk Belanghebbende is van jouw vrijwilligersorganisatie. Of je nu een budget van € 500,- of van € 500.000,- hebt, maakt helemaal niets uit. Het is één van de vele regels die de afgelopen jaren over het vrijwilligerswerk is uitgestort. Denk ook aan de complexe AVG (privacywetgeving) of de WBTR (Bestuur en Toezicht), of de BTW voor denksportverenigingen. Of aan de Wwft, die ervoor zorgt dat banken zoveel moeilijke vragen stellen omdat een vrijwilligersorganisatie misschien wel geld wit wast of terrorisme financiert. “Veel van deze wet- en regelgeving is moeilijk, technisch, superonduidelijk én, belangrijker, eigenlijk helemaal niet van toepassing op met name kleinere vrijwilligersorganisaties. Ze hebben er voornamelijk last van. Je bent er een hoop tijd én geld aan kwijt. En dat terwijl er toch al zoveel komt kijken bij het runnen van een vrijwilligersorganisatie” vertellen Emmelie, Willy, Ruth en Renate (Team Servicepunt Vrijwilligers van De Stuw). Wanneer je dit ook zo ervaart vragen zij om de petitie ‘Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen – Petities.nl’ te tekenen/of te delen.
“En vraag iedereen in je omgeving – vrijwilligers, bestuursleden, familie en vrienden – om dat ook te doen, want dit stopt pas als we ons laten horen! Het is zo jammer als deze overregulering ons fantastische vrijwilligerswerk blijft overspoelen. Voor onszelf, maar nog meer voor de samenleving.”

In de petitie vragen de opstellers, en wij delen dat van harte, de Rijksoverheid:
1. Te beseffen dat vrijwilligers hun vrijwilligerswerk te goeder trouw in hun vrije tijd doen, vaak naast betaalde baan of zorgtaak.
2. Waar mogelijk kleine organisaties (alsnog) uit te zonderen van wet- en regelgeving.
3. Niet draagkrachtige organisaties niet voor de kosten op te laten draaien.
4. Bij alle (komende) wet- en regelgeving te kijken wat in redelijkheid van organisaties en hun vrijwilligers verwacht kan worden.

Training ‘Jeugd verbindt!’
De Stuw organiseert op donderdag 17 maart 2022 in Jongerencentrum Hardenberg (Gramsbergerweg 52A) een training om jeugd en jongeren te binden aan je vereniging. Steeds vaker krijgen verenigingen te maken met de uitstroom van jeugd. Hoe zorg je ervoor dat je jongeren langer aan je vereniging bindt? Hoe zorg je dat je nieuwe jongeren verbindt aan je vereniging? Jongerenwerker Bram van Bessen neemt je mee tijdens deze training welke duurt van 19.30-21.00 uur. Aanmelden kan via b.vanbessen@destuw.nl