Plan voor elektrische laadpalen in gemeente Hardenberg.

Plaatselijk Belang  Balkbrug heeft overleg gehad met de Gemeente Hardenberg  over het plaatsen van elektrische laadpalen. De laadpaal moet geplaatst worden op grond van de gemeente Hardenberg. Pbb heeft de voorkeur aangegeven voor plaatsen van de elektrische laadpaal  in het dorp.

Een bewoner kan ook zelf een aanvraag doen : Als een bewoner een aanvraag doet voor het plaatsen van een laadpaal in de openbare ruimte wordt er gekeken of hij aan de voorwaarden gesteld voldoet, daarna wordt gekeken in welke cirkel de bewoner woonachtig is. De laadpaal wordt vervolgens op de voorkeurslocatie in die cirkel geplaatst en het parkeervak wordt ingericht tot laadvoorziening

Voorstel van de Gemeente Hardenberg voor elektrische laadpalen in de kern:

Elke kern die meer dan 1000 inwoners heeft krijgt de beschikking over minimaal een openbare laadpaal. In Balkbrug (omgeving Sportpark), Bergentheim (Bastingplein), Gramsbergen (omgeving Sportpark); De Krim (Turfstekersplein); Lutten (kern), Kloosterhaar (omgeving sportpark). Daarnaast is het de bedoeling dat er een laadpaal in Hardenberg komt bij de Sportboulevard en de Boshoek. In Dedemsvaart bij de Kotermeerstal omgeving Cital en omgeving sportpark SCD en in Slagharen bij sportpark de Kei. Ook wordt er een laadpaal geplaatst bij de sporthal Balk en Brug.

In een eerste inschatting naar de behoefte aan de openbare laadinfrastructuur is bepaald dat de gemeente Hardenberg in 2020 een behoefte van 68 laadpalen. Op basis hiervan is een budget van 22.000 euro in de kadernota van 2018 door de gemeente gereserveerd.