Onderdoorgang Balkbrug officieel geopend

Donderdagmiddag 17 juni is de onderdoorgang officieel geopend. In verband met de maatregelen rondom Corona kon hier een kleine groep mensen bij aanwezig zijn die betrokken zijn geweest bij dit project. Onder hen Gedeputeerde Bert Boerman, wethouder Alwin Te Rietstap, namens focusgroep ‘Dorpshart’ Wendy Brouwer en Alie ten Kate, vertegenwoordigers van de Provincie en aannemer en ir. Arend Rutgers van A&E Architecten, de ontwerper van het kunstobject op de onderdoorgang. Omdat zij vanaf het begin bij dit grote project betrokken zijn geweest, zijn namens Plaatselijk Belang Balkbrug Lambert van der Kamp en Henk Hof aanwezig geweest. Laatstgenoemde heeft een toespraak gehouden in het Trefpunt over het traject van plannen tot de realisatie.

Henk Hof: “Lambert van der Kamp en ik zijn vrijwel vanaf het begin betrokken geweest bij de plannen rondom de aanpassingen van de N340/N377. Door de plannen van de Provincie om de N340 op te waarderen beseften wij dat er iets moest gaan gebeuren om te zorgen dat de N377 niet overbelast zou gaan worden. Daarop hebben wij ons aangesloten bij de Klankbordgroep N340. Hier werden 3 varianten gepresenteerd waarvan alleen de Noordelijke variant de beste optie zou zijn voor Balkbrug. Maar de keuze die gemaakt werd na een moeilijke discussie in de Staten zou niet goed uitpakken voor het dorp. Daarom lanceerde Lambert van der Kamp de onderdoorgang.” Een plan wat in eerste instantie niet mogelijk zou zijn volgens de geleerden. Een lange tijd van overleggen volgde. Begin november 2011 is er een informatieavond georganiseerd voor de inwoners van Balkbrug, waarbij de plannen van de Provincie en de plannen van PB Balkbrug gepresenteerd werden. Alle aanwezige mensen die avond waren voor de onderdoorgang en een handtekeningenactie volgde met binnen twee weken meer dan 1100 handtekeningen. “Deze acties maakten indruk, want de Staten kozen alsnog voor de onderdoorgang. Maar ook daarna was het werk van Plaatselijk Belang Balkbrug nog niet klaar. We bleven in gesprek met gemeente en Provincie, bleven alles volgen, omdat het lange tijd niet duidelijk was of de plannen ook echt door zouden gaan.” Uiteindelijk is in februari 2016 definitief de knoop doorgehakt en is er groen licht gegeven voor de uitvoering van de onderdoorgang. In 2020 is er gestart met de bouw en nu is deze dan eindelijk, na een tijd van afsluitingen en wegomleidingen, definitief geopend. “Nu zien we een prachtig resultaat en ik wil dan ook iedereen bedanken die een steentje heeft bijgedragen aan het realiseren van dit mooie centrum in Balkbrug. De onderdoorgang verbindt Balkbrug Noord en Zuid op een veel vriendelijkere en gezelligere wijze dan in het verleden de kruising met de verkeerslichten. Dat en de veiligheid en doorstroming was een belangrijke reden van deze plannen. Deze veiligheid op de overgang zal goed gemonitord worden, omdat mensen uiteraard moeten wennen aan de nieuwe, voor sommigen wellicht complexe, situatie” sluit Henk Hof zijn toespraak af.

Bij de opening bij de onderdoorgang zijn drie zelfgemaakte gedichten voorgelezen door de heer Minnema en werd er gesproken door Bert Boerman en Alwin Te Rietstap. Beiden gaven aan enorm tevreden te zijn over het resultaat en prezen de inzet van Plaatselijk Belang Balkbrug, de leden van de focusgroep ‘Dorpshart’ en ook de inwoners van het dorp. “Men heeft zich hard gemaakt voor een nieuw dorpshart en dit getuigt van grote betrokkenheid van zowel inwoners als ondernemers”, aldus Alwin Te Rietstap, ook verwijzend naar de opgestelde Dorpsvisie door en voor het dorp. Na deze woorden onthulden zij een informatiebord wat bij de onderdoorgang geplaatst zal worden. Ter afsluiting van de opening is de groep samengekomen in het Trefpunt. Het huidige bestuur van Plaatselijk Belang Balkbrug vond de aanwezigheid van beide ex-voorzitters bij dit kleine gezelschap een gepaste manier om hen te bedanken voor hun inzet rondom dit grote project en gaf hen de kans bij dit moment van opening aanwezig te zijn. “Lambert van der Kamp en ik hebben het zeer op prijs gesteld hierbij aanwezig te mogen zijn” geeft Henk Hof aan.

De onderdoorgang is nu klaar, maar de openbare ruimte moet natuurlijk nog verder ingericht gaan worden. Daarmee zijn de focusgroep ‘Dorpshart’ en de gemeente bezig en zij willen hierover ook nog in gesprek gaan met de inwoners van Balkbrug. Zodra hier meer over bekend is, zal dit gecommuniceerd worden.