Nieuws van Plaatselijk Belang Balkbrug december 2019

Balkbrug stemt nee tegen uitbreiding Veldzicht ……...

Tijdens de kerstmarkt van woensdag 11 december j.l. heeft Plaatselijk Belang Balkbrug in hun stand de bezoekers de mogelijkheid gegeven om een korte enquete in te vullen over de plannen voor uitbreiding van Veldzicht, daarbij zijn 400 stemmen uitgebracht. Een grote meerderheid gaf aan tegen de uitbreidingsplannen te zijn: 375, er waren 25 mensen voor.  

Plaatselijk Belang gaat  de Gemeenteraad Hardenberg inlichten over de uitkomsten van deze stemming.

Ook Infobrug heeft op facebookpagina gevraagd om te stemmen voor of tegen de uitbreiding van Veldzicht, waarbij de uitslag was 751 stemmen  tegen en 109 voor.  Deze uitslag neemt Pbb ook mee in hun brief naar de Gemeente.

Informatiebijenkomst Vechtdal Verbinding  N 377:

Op 14 januari 2020 organiseert de Vechtdal Verbinding een inloopbijeenkomst  van 16.00 – 20.00 uur in Het Trefpunt te Balkbrug. Tijdens deze bijeenkomst wordt u geinformeerd  over de planning, uitvoering van de werkzaamheden, afsluiting en omleidingsroutes voor het verkeer.

Hartveilig Hardenberg :

Wilt u in uw buurt een AED aanschaffen of moet uw AED vervangen worden? Neem dan contact op met Hartveilig Hardenberg, zij hebben een zgn AED adoptieplan  ontworpen, zij willen hiermee  een stabiel en toekomstbestendig netwerk in de gemeente Hardenberg.