Nieuws februari 2021

Ledenvergadering Plaatselijk Belang 2020/2021.

De Ledenvergadering van Plaatselijk Belang Balkbrug van 2020 heeft vanwege de huidige Corona maatregelen niet kunnen plaatsvinden en ook voor 2021 is dit niet mogelijk, daarom zal de ledenvergadering digitaal worden gehouden op maandag 29 maart a.s. om 20.00 uur.

Nadere informatie over digitale deelname volgt.

Verzilveringlening  gemeente Hardenberg:

Huiseigenaren van 58 jaar en ouder kunnen met de Verzilverlening hun woning levensloopbestendig maken. De overwaarde van de woning wordt gebruikt om de aanpassingen in de woning te betalen. Zo kunnen oudere huiseigenaren comfortabel en veilig blijven wonen in hun eigen huis, zonder dat de maandelijke woonlasten stijgen.

Heeft u vragen hierover?

Voor informatie en vragen over de voorwaarden: ga dan naar www.hardenberg.nl/verzilverlening of stuur een mail naar verzilverlening@hardenberg.nl

Nieuw gemeentelijk verkeer- en vervoersplan (GVVP) –Inventarisatie gevaarlijke plekken Gemeente Hardenberg:

Gemeente Hardenberg  gaat in het komende jaar nadenken hoe zij het verkeer en vervoer in de komende jaren gaat organiseren, dit wordt het gemeentelijk verkeer-en vervoersplan (GVVP) en het fietspadenplan: Verbetering van de bereikbaarheid  en aanpakken van gevaarlijke plekken.

Een belangrijk onderdeel in het GVVP zal zijn de aanpak van gevaarlijke plekken, hiervoor roepen we inwoners op om mee te helpen deze plekken in kaart te brengen. Inwoners kunnen via de website een enquete invullen en op een kaart aangeven waar de knelpunten liggen.

Van 27 januari t/m 17 februari a.s. is de enquête opengesteld op de link  www.hardenberg.nl/gvvp