Jeugd Balkbrug #GOALS! – verslag 7 september

Jeugd Balkbrug – #GOALS! – is in de fase van actie beland. De eerste stappen naar een soos voor de jeugd zijn gezet. Conclusie uit de verschillende bijeenkomsten tot nu toe is dat de Welput toch wel de meest genoemde locatie is vanuit de jeugd, maar ook vanuit de ouders. Tijdens de bijeenkomst op 7 september bleek nogmaals dat dit ook een locatie is die op korte termijn de meeste haalbaarheid lijkt te hebben.

De opkomst tijdens de bijeenkomst viel tegen helaas. Zo was de Stuw afwezig en waren er minder mensen als de vorige keren. Wel waren er drie nieuwe gezichten en daar zijn we blij mee! Na een voorstelrondje werd er even gesproken over wat de reden van de beperkte opkomst kon zijn. Er zitten immers meer dan 30 ouders in een appgroep die allemaal graag willen dat er voor de kinderen in Balkbrug iets structureels geregeld wordt, er is door heel Balkbrug geflyerd en tijdens de vorige bijeenkomsten was de opkomst ook goed. Maar tot een verklaring kwam het helaas niet. Wel werd in het algemeen genoemd dat men steeds minder enthousiast is om als vrijwilliger aan de slag te gaan. Ook heeft corona daar de afgelopen twee jaar ook niet aan meegeholpen, hierdoor is men vrije tijd anders gaan invullen.

Maar de beperkte opkomst heeft ons niet tegengehouden om toch de fase van actie voort te zetten. Wel is er een omschakeling van planning geweest. Het streven van de bijeenkomst was namelijk om een bestuur te vormen die de organisatie van de vele verschillende activiteiten zou gaan begeleiden. Activiteiten zoals onder andere de soos, de wandelvierdaagse en beachvolleybal. Aangezien dit bestuur nu (nog) niet gevormd kon worden is er gekeken naar wat er wel gedaan kon worden. En dat is een #GOALS!-avond voor de jeugd!

Zoals gezegd lijkt de Welput op korte termijn de meeste haalbaarheid te hebben. Andere locaties, bestaand en/of nieuwbouw, zullen meer tijd kosten en daarvan is niet zeker of ze haalbaar zijn. Bovendien ligt er nog een kant-en-klaar draaiboek van de Welput die opnieuw gebruikt kan en mag worden. De kerk waartoe de Welput hoort heeft al een toezegging gedaan voor eventueel gebruik van de ruimte. Daar zijn we blij mee! De planning is om een afspraak te plannen met de kerk om te kijken welke mogelijkheden er zijn. Wanneer dit duidelijk is zal er gekeken gaan worden naar de praktische invulling van een eerste #GOALS!-avond. Hiervoor is al een groepje mensen aangewezen die deze praktische invulling op zich gaan nemen.

Andere punten die tijdens de bijeenkomst besproken zijn:

• Er was via het Sport- en Preventieakkoord van de gemeente een aanvraag voor subsidie gedaan, maar hiervoor hadden offertes aangeleverd moeten worden die nog niet opgevraagd konden worden omdat de plannen eerst concreter moesten zijn. Daarom werd de aanvraag nu niet in behandeling genomen. De aanvraag zelf was wel goed, dus volgend jaar kan deze alsnog ingediend worden met dan de bijbehorende offertes.

• De afwezigheid van de Stuw is ook nog even kort besproken. Door de jaren heen is de betrokkenheid vanuit de organisatie vaker tegengevallen. Terwijl er juist zo’n goede ervaring is met de connectie die een jongerenwerker heeft met de jeugd, ook in Balkbrug. Het zou fijn zijn dat er meer stabiliteit vanuit de Stuw geboden kan worden. PB Balkbrug heeft aangegeven hierover nog eens in gesprek te gaan met de Stuw en de gemeente.

• De wens om één grote groep vrijwilligers te vormen die breed inzetbaar is, is er nog steeds. Veel mensen willen best een keer ergens helpen, maar niet wekelijks ergens aan vast zitten. Wanneer je één grote groep vrijwilligers hebt (vanuit bijvoorbeeld de voetbal, het zwembad, Reestdal Outdoor, volleybal en de vele evenementen die er georganiseerd worden), zijn het niet altijd dezelfde mensen die structureel helpen, maar kan men ook incidenteel inspringen.

Wordt jij enthousiast van het organiseren van en/of meehelpen tijdens een activiteit (structureel of incidenteel)? Vind je het leuk om samen te werken met de jeugd van Balkbrug? Wil je ons helpen een bestuur te vormen voor de nieuwe stichting? Of ben jij de jongere die zich ook graag wil inzetten voor gezelligheid in het dorp? Meld je aan bij Leonie van der Kolk (lvanderkolk@live.nl) of Sylvia Haasjes (sylvia-haasjes@outlook.com).