Ideeënbus van Plaatselijk Belang Balkbrug bij Jumbo Nanning

Al een tijdje staat er een ideeënbus bij Jumbo Nanning. Een groene brievenbus waarin inwoners van Balkbrug hun ideeën, wensen, opmerkingen enz., die betrekking hebben op de leefbaarheid in Balkbrug, kwijt kunnen. Maria Compagner; “Waar in het begin er weinig respons uit het dorp kwam, lijken dorpsgenoten onze ideeënbus nu toch te kunnen vinden. En daar zijn we blij mee, we hopen zo op een bredere manier bereikbaar te worden”.

“Wij controleren de bus regelmatig en nemen de formulieren mee naar ons maandelijkse overleg. Daarin bespreken we de ingebrachte punten en kijken we of wij hiermee zelf iets kunnen of moeten doen of dat we de persoon in kwestie handvatten kunnen geven om er zelf mee aan de slag te gaan”. Je kunt je ideeën anoniem kwijt, maar is een reactie vanuit het bestuur wenselijk dan is het slim om je contactgegevens ook in te vullen.

“Naast de ideeënbus kun je natuurlijk ook altijd nog bij ons terecht via één van de bestuursleden of via ons mailadres secretaris@pbbalkbrug.nl. Wees welkom!”