Het groenste cadeau voor ieder kind

Stichting Nationale Boomfeestdag biedt ouders, grootouders en andere belangstellenden de
mogelijkheid om hun oogappeltje(s) tot en met 12 jaar een groene start te geven door zelf een
boom en enkele struiken te planten in Geboortebossen door heel Nederland. Vanaf dit jaar gaat de
stichting samen met Staatsbosbeheer een nieuwe Geboortebos realiseren in Rheezerveen.

In Geboortebos te Rheezerveen gaan diverse boomsoorten groeien. Door de afwisseling vinden veel
verschillende planten, paddenstoelen, insecten, vogels en zoogdieren er een leefplek. Het
Geboortebos te Rheezerveen is onderdeel van de Boswachterij Hardenberg. In deze boswachterij
komen natuur, recreatie en de productie en oogst van hout samen. De boswachterij, die ruim 1.000
hectare groot is, wordt beheerd door de boswachters van Staatsbosbeheer. Op de heideterreintjes
en langs de prachtige vennetjes kun je reeën en roofvogels tegenkomen. Middenin het bos ligt de
recreatieplas De Oldemeijer, een heerlijke plek om te zwemmen of gewoon lekker te luieren.

Plantdag Geboortebos te Rheezerveen 2024
De plantdag van het Geboortebos te Rheezerveen vindt plaats op woensdag 28 februari 2024.
Geboortebomen voor deze plantdag kunnen uiterlijk tot woensdag 14 februari 2024 worden besteld.
 
Meer informatie is te vinden op www.geboortebos.nl en dan doorklikken naar ‘Geboortebos te
Rheezerveen’.