Ga in gesprek met de gemeente over jouw woonwensen

Persbericht vanuit gemeente Hardenberg

De woningmarkt staat onder druk. Vele verschillende doelgroepen, zoals thuiswonende jongeren en ouderen, zijn op zoek naar een woning om zelfstandig te gaan wonen of om door te stromen naar een woning die beter bij de huidige levensfase past. Met de groeiende groep ouderen is het belangrijk om voor deze groep passende woonruimte te realiseren. Woonruimte waarin de groep ouderen langer zelfstandig kan blijven wonen. Verder is het voor de groep jongeren ingewikkeld om als starter een passende betaalbare woning te vinden.

Om goed op de verschillende woonvragen van ouderen en jongeren in te kunnen inspelen moeten we als gemeente spelregels (beleidsregels) opstellen om met betrokken marktpartijen te bespreken hoe we deze woonvraag gaan invullen of samen gaan invullen.

Voordat we deze spelregels opstellen willen we graag met de groepen ouderen en jongeren zelf in gesprek gaan om te horen wat er onder deze doelgroep speelt, wat de wensen en/of mogelijkheden zijn. Hiervoor organiseren we een aantal panelgesprekken.

Wij zijn op zoek naar inwoners die deel willen nemen aan één van de panelgesprekken. Wij hopen dat er tussen de 10 à 15 personen aan het gesprek deelnemen. Voor de groep ouderen organiseren we twee gesprekken. Voor de groep jongeren is één gesprek gepland. Zie hiervoor de bijlagen.

Open hier het document in een nieuw tabblad

Open hier het document in een nieuw tabblad