Fietspad

Houdt het fietspad dat de gemeente Staphorst langs de Heerenweg gaat aanleggen richting Balkbrug straks op bij de gemeentegrens?
Plaatselijk Belang Balkbrug hoopt dit niet en daarom is in een brief aan de raadsleden van de gemeente Hardenberg deze situatie onder de aandacht gebracht. Als er samengewerkt kan worden met de gemeente Staphorst zal dit waarschijnlijk een kostenbesparing geven en toeristisch gezien is zal een fietspad ook heel waardevol zijn voor de omgeving. Het gaat hierbij om de aanleg van ongeveer 1,5 km. fietspad. 
De brief van PB  Balkbrug heeft al tot actie geleid. Door de politiek zijn er vragen gesteld over dit onderwerp aan het college. De reactie zal afgewacht worden.
Naast het fietspad langs de Heerenweg is, door PB Balkbrug ook nog aandacht gevraagd voor aanleg van een fietspad langs Den Kaat/Hoogeveenseweg.