Een groen centrum in Balkbrug

Focusgroep ‘Dorpshart’ heeft een gesprek gehad met Erik Meesters (projectleider) en Nico Lansink (wethouder) van de gemeente Hardenberg onder andere over de aanleg van het groen in het centrum van Balkbrug. Uit dit gesprek is naar voren gekomen dat de voorlopige planning nu bekend is. Zo gaat er een bomenspecialist aan de slag met een groenplan en nog voor de lente worden de bomen geplant. Van de rest van de groenvoorziening e.d. wordt een voorontwerp gemaakt. Dat wordt in week 13 besproken bij de gemeente en in week 14 voorgelegd aan de focusgroep. Ook wil de gemeente ongeveer eind april een informatieavond organiseren voor de inwoners van Balkbrug om de plannen ook aan het dorp te presenteren. De uitvoering van het plan dat tijdens de informatieavond gepresenteerd zal worden, staat op de planning voor na de bouwvak.

Daarnaast is natuurlijk het parkje voor de brandweerkazerne een veel besproken onderwerp van de laatste tijd. Deze heeft ook de aandacht van Plaatselijk Belang. Beverwijk heeft twee kapvergunningen aangevraagd bij de gemeente; één voor meerdere – kleine – bomen op zijn eigen grond en één voor twee kastanjebomen op grond van de gemeente. Hierop zijn twee zienswijzen binnengekomen bij de gemeente. Nadat deze besproken zijn, ook met de heer Beverwijk, zijn de vergunningen verleend. De planning is nu dat er nog dit voorjaar begonnen gaat worden met de bouw van de appartementen. Maar voordat deze bouw gaat beginnen wordt er met Beverwijk nog een gesprek ingepland om samen te kijken naar de details van zijn plannen, juist ook in verband met de inrichting van het parkje ná afronding van de bouw. Plaatselijk Belang, maar ook de gemeente, heeft aangegeven dat het een aantrekkelijk en groen parkje moet worden/blijven. Als Plaatselijk Belang gaan we er van uit dat we hier samen goed uit zullen komen.