Duurzamere oplossing voor schade bermen buitengebied

Vanwege de aanleg van de onderdoorgang in Balkbrug en de uitvoering van

werkzaamheden in de gemeente Staphorst is door omrijdend verkeer extra

schade ontstaan aan wegbermen in de omgeving van Balkbrug. Door het uitwijken in de bermen zijn bermen en ook bermverhardingen verzakt. Hierdoor ontstaan er onwenselijke situaties voor het verkeer. Als Plaatselijk Belang hebben wij hier, ook via de politiek, aandacht voor gevraagd. “Wij vinden dat de situatie gevaar oplevert voor verkeersdeelnemers en hebben aangedrongen op een spoedig herstel”, aldus Luc Smink.

Er bleek bij de gemeente een klein budget beschikbaar om reparaties uit te voeren. Luc Smink; “Wij zijn van mening dat dit tijdelijke oplossingen en niet een levensbestendigere situatie zou opleveren, hebben daarom aangegeven dat het zonde van dit budget zou zijn en gevraagd naar een duurzamere oplossing. Na overleg met de gemeente is er voor dit jaar toch nog een flink budget extra vrijgemaakt, dat is heel mooi. Maar ook met dat extra budget is het niet haalbaar om het gehele gebied in één keer grondig aan te pakken. En daarmee stonden we voor een belangrijke keuze; willen we dat het gehele buitengebied tijdelijk opgeknapt wordt of gaan we dit opsplitsen en per gebied de bermen grondiger en op een duurzamere manier aan laten pakken. Als Plaatselijk Belang hebben we gekozen voor dit laatste”.

Dit betekent dat met het budget van dit jaar nog de Hoofdweg van de Keppelweg tot de Westerhuizingerweg als eerste aangepakt zal worden. De gemeente Hardenberg gaat de huidige grasbetonstenen verwijderen en de berm voorzien van bermbeton van 50 cm breed. Ter plaatse van woningen wordt er vlak bermbeton toegepast. De werkzaamheden worden momenteel door de aannemer voorbereid, het is de bedoeling dat de werkzaamheden in 2021 afgerond worden, mits de weersomstandigheden het toelaten. Hiervoor zal de Hoofdweg worden afgesloten voor het doorgaande verkeer, de woningen aan de Hoofdweg blijven wel bereikbaar voor de bewoners.

Het komende jaar wordt er gekeken naar de andere wegen in het buitengebied die dezelfde grondige aandacht nodig hebben met betrekking tot de bermen. “Want naast de Hoofdweg zijn er zeker nog meer stukken in het gebied die onze aandacht vragen, we gaan er voor dat het gehele buitengebied straks weer veiliger wordt voor al het verkeer” sluit Luc Smink af.