Dodenherdenking

“Dit jaar zijn de coronamaatregelen niet meer van toepassing, dus kunnen we weer als voorheen samenkomen in MFC Trefpunt en bij het monument voor de brandweerkazerne” vertelt Jantje Veneman over de invulling van Dodenherdenking dit jaar. De herdenkingsdienst in MFC Trefpunt begint om 19.00 uur en wanneer u hier belangstelling voor heeft bent u van harte welkom. Namens de gemeente zal Simone Hof spreken tijdens de dienst. Bij het monument zal Aly Hekman het woord doen en samen met Simone Hof een krans leggen. Kyara Bouwhuis, leerling van CNS Balkbrug, zal een gedicht voorlezen. Namens ODS Prinses Margriet leggen Tara Obdam en Joost de Vries de bloemen. Na de herdenking bij het monument worden er nog bloemen gelegd bij de oorlogsgraven op Oud Avereest. Ook daar zijn belangstellenden van harte welkom.

Er wordt nog gekeken naar de nieuwe verkeersituatie rondom de onderdoorgang. “Eerder konden we de stoplichten op rood zetten, zodat er zo goed als geen rijdend verkeer was tijdens de 2 minuten stilte. Dit is nu natuurlijk niet meer mogelijk. We kijken naar hoe we dit op een veilige manier kunnen inrichten, maar hopen hierbij ook op een stukje begrip en respect van de weggebruikers. Dat ze waar mogelijk er zelf ook voor kiezen om letterlijk even stil te staan voor deze herdenking.”