De initiatievencoach – eerste hulp bij goede ideeën!

Via de gemeente zijn wij geïnformeerd over initiatievencoach van de regio Vechtdal Maarten Boomans. Hij werkt in opdracht van de Provincie Overijssel en is onderdeel van het team Sociale Kwaliteit. 

Maarten Boomans vertelt: “Burgerinitiatieven in Overijssel krijgen een duwtje in de rug door onze aanpak. Inwoners bedenken vaak samen de beste initiatieven om hun omgeving mooier te maken, want inwoners weten zelf het beste hoe zij hun omgeving aantrekkelijk willen houden of maken.”

“In vier gebieden in Overijssel, Twente, Salland, Vechtdal en Noordwest Overijssel geven ik en mijn collega Initiatievencoaches hulp, advies en ondersteuning. Wij geven advies over nuttige contacten, beschikken over een breed netwerk en bieden hulp bij het vinden van subsidies en fondsen. We richten ons op diverse thema’s, onder andere welzijn, vrijwilligers, natuur, cultuur, sport en ontmoeting. Belangrijkste eis, het plan moet een grote sociale component bevatten.”

“Na het eerste contact ga ik met de initiatiefnemers in gesprek. We bespreken samen de plannen en kijken waar ik kan helpen. Wat belangrijk om te weten is, is dat in alle gevallen de initiatiefnemers eigenaar blijven van hun plan. Ik help, maar neem het plan niet over. 

Naast het bieden van hulp beschikt elke regio over zogenaamd ‘handgeld’. Een bedrag van in totaal € 25.000,- per regio. Initiatiefnemers kunnen hier een beroep op doen. Hiervoor moet een officiële aanvraag worden ingediend bij mij als Initiatievencoach. Er zijn richtlijnen voor de aanvraag opgesteld, niet ieder project is (direct) geschikt voor een aanvraag. De aanvragen worden beoordeeld door de LAG Noord Overijssel (LEADER). Zij nemen het besluit of een project het handgeld toegekend krijgt of niet. Per initiatief kan er maximaal €3.000,- worden aangevraagd. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend totdat het geld op is.”

“Meer informatie over het programma van de Initiatievencoaches is te vinden via onderstaande link: https://www.overijssel.nl/onderwerpen/sociale-kwaliteit/initiatievencoach-eerste-hulp-initiatieven/

“Kom maar op met die mooie plannen!”