Bewegen, Ontmoeten, Spelen en Sporten aan De Bonkelaar in Balkbrug

Persbericht vanuit gemeente Hardenberg

In het kader van het buitenruimteplan BOSS (Bewegen, Ontmoeten, Spelen en Sporten) gaan we binnenkort starten met de ‘herinrichting’ van 3 speel-, sport- en ontmoetingsplekken in de gemeente Hardenberg. In Balkbrug gaat het om de speel-en sportplek aan De Bonkelaar/De Wieken.

Begin week 10 is er een huis-aan-huis flyer onder de direct aanwonenden verspreid. Met de flyer hebben we inwoners uitgenodigd mee te denken met de herinrichting van de speel- en sportplek. Hiervoor kunnen ze t/m 24 maart de online enquête invullen. Wanneer men op de hoogte wil blijven van dit project kan dit ook aangegeven worden in de enquête. Met de informatie die we hiermee ophalen maken we een schetsontwerp. Dit schetsontwerp wordt op locatie teruggekoppeld in april. Deelnemers van de enquête kunnen hier dan een mening geven over het schetsontwerp. Op basis van de reacties wordt het definitief ontwerp gemaakt. Het definitieve ontwerp wordt digitaal aan de betrokkenen teruggekoppeld. Daarna volgt de technische uitwerking en wordt de realisatie gepland.

Wil je ook meedenken? Vul dan voor 24 maart de enquête in op samenhardenberg.nl/boss/inrichting of scan de QR code op bijgevoegde afbeelding.

Kijk voor meer informatie over BOSS op hardenberg.nl/boss en stuur bij vragen gerust een e-mail naar boss@hardenberg.nl

Open hier het document in een nieuw tabblad