AED adoptieplan

De Stichting Hartveilig Hardenberg, (hierna ook ‘de stichting’), is op 17 september 2007 opgericht om uitvoering te geven aan de opdracht van de gemeenteraad van Hardenberg aan het college van Burgemeester en Wethouders om te komen tot een dekkend netwerk van Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s) gekoppeld aan een netwerk van gecertificeerde reanimatie- en AED-hulpverleners. Ook zijn meer dan 1000 gecertificeerde hulpverleners actief beschikbaar. Hiermee is er een nagenoeg dekkend 6 minuten netwerk in de gemeente Hardenberg. De gemeenteraad van Hardenberg heeft geparticipeerd in de verwezenlijking van dit netwerk door subsidie te verstrekken op de aanschaf van AED’s en subside te geven om het continu proces te waarborgen en te monitoren. Daarvoor is Hartveilig Hardenberg opgenomen in de Nota Lokaal Gezondheid.

Het huidige netwerk van AED’s is opgezet door middel van samenwerkingen met buurtverenigingen en bedrijven. Twee-derde van de kosten voor de AED zijn gedragen door verenigingen en bedrijven en een-derde is voortgekomen uit subsidies van de gemeente Hardenberg. Deze subsidies golden voor de eerste 100 AED’s.

Lees hier het gehele adoptieplan verder.