Onderhoud civiele kunstwerken

Persbericht vanuit gemeente Hardenberg

Dit jaar gaat de gemeente onderhoud verrichten aan diverse civiele kunstwerken (bruggen, tunnels, viaducten en duikers). Onderstaande link verwijst naar alle locaties in de gemeente Hardenberg waar we onderhoud gaan verrichten. Bij elk object staat kort genoteerd welke werkzaamheden er verricht gaan worden. Zo is gemakkelijk en eenvoudig te zien wat er in 2024 op het gebied van civiele kunstwerken in uw omgeving gaat gebeuren.

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1g9GkgvNGJvjt9ARy7qS7KyCiQFaOuws

  • De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 01-05-2024 & 01-10-2024. De omwonenden worden tijdig (2 weken voor aanvang) geïnformeerd d.m.v. een bewonersbrief.
  • Omleidingsroutes: daar waar nodig komen omleidingsroutes. Dit wordt ook lokaal en tijdig gecommuniceerd d.m.v. vooraankondigingen en omwonenden worden zoals aangegeven geïnformeerd d.m.v. een bewonersbrief.
  • Op de bewonersbrieven die worden verstrekt staan de contactgegevens van de civiele aannemer waar men terecht kan voor vragen.